Zapomnij o ludowych środkach zaradczych, średniowieczna Europa zrodziła złoty wiek teorii medycznej

Zapomnij o ludowych środkach zaradczych, średniowieczna Europa zrodziła złoty wiek teorii medycznej


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Często mówi się, że w średniowieczu nie było tradycji medycyny naukowej. Zgodnie ze zwykłą narracją historii postępu, medycyna europejskiego średniowiecza – od około V do XV wieku – była bezkształtną masą przesądów i środków ludowych; samą antytezą nauki.

A ci, którzy szukają w średniowiecznej medycynie prekursorów współczesnej patologii, chirurgii, antybiotyków czy genetyki, oczywiście uznają to za porażkę. Ale jeśli szukamy spójnego systemu medycznego, który byłby intelektualnie i emocjonalnie satysfakcjonujący dla swoich lekarzy i pacjentów i oparty na autorytetach pisemnych, racjonalnych badaniach i formalnym nauczaniu, to średniowieczna Europa wyprodukowała jeden z najbardziej wpływowych i naukowych systemów medycznych w historia.

Medycyna średniowieczna przybierała wiele form. Niektóre z nich były niepiśmienne i oparte na odziedziczonych tradycjach, inne na stosowaniu prostych ziół, podczas gdy inne opierały się na obwinianiu za choroby elfów, demonów lub grzechu. Czasami było to praktykowane przez kobiety dla swoich rodzin i służby.

Ale jeśli jesteśmy ostrożni z naszą definicją „nauki” i używamy jej w znaczeniu nie (jak to często bywa) tego, co obecnie uważamy za poprawne, ale raczej racjonalnie zorganizowanej wiedzy o świecie przyrody, to średniowieczna medycyna zastosowała metody naukowe .

I to w XI wieku Europa była świadkiem medycznej rewolucji. Uczeni i lekarze w południowych Włoszech, zwłaszcza w mieście Salerno, zaczęli studiować i nauczać starożytnych tekstów medycznych po przerwie trwającej co najmniej 500 lat. Wiemy to z zachowanych rękopisów z XI i XII wieku, które dopiero teraz są wspólnie badane, zwłaszcza z mało znanego podręcznika medycznego zwanego Articella.

Czy dolega ci twój zły humor? Kolekcja Wellcome Library

Articella

To, jak postrzegamy medycynę średniowieczną, kosztem alternatywnych form, wynika częściowo z natury zachowanych dowodów, które posiadamy. Poza rzadkimi znaleziskami archeologicznymi pochodzi to głównie z rękopisów pochodzących głównie z drugiej połowy średniowiecza (ok. 1000-1500 n.e.). Wiele z tych rękopisów to kopie tekstów medycznych napisanych znacznie wcześniej, między około 400 pne-1000 rne. Niektóre z nich były po łacinie i przez długi czas były ignorowane w klasztornych bibliotekach. Inne były w języku arabskim lub greckim i były sprzedawane lub przewożone przez Morze Śródziemne w celu przetłumaczenia na łacinę.

Te teksty nie pojawiły się po prostu; były aktywnie poszukiwane, tłumaczone i edytowane przez nowo ciekawskich nauczycieli medycyny i praktyków. I dzięki nim wiemy o rewolucji w XI-wiecznej medycynie europejskiej.

Około 1100 roku międzynarodowy zespół filozofów i lekarzy, rozciągający się na północ od Salerno do Anglii i na wschód od Iberii do imperium niemieckiego, zorganizował pięć tekstów łacińskich w podręcznik o nazwie Ars Medicinae („Sztuka Medycyny”)”, a później przydomek Articella („Mała Sztuka”). Pięć tekstów było Isagoge (lub „Wprowadzenie”) Johanittiusa (arabskiego chrześcijanina), Aforyzmy i Prognozy Hipokratesa, O moczu Teofila i O pulsach Filaretusa. Po około 1150 r. wiele kopii Articelli zawiera również kopie Galena Tegni (lub Ars medica ).

Może się to wydawać przytłaczającym programem nauczania, ale cała Articella jest krótsza niż jakikolwiek nowoczesny podręcznik medyczny. Każdy tekst pełnił w klasie inną funkcję. ten Izagogo było krótkim wprowadzeniem do teorii medycznej. A dzięki aforyzmom i prognozom Hipokratesa uczniowie nauczyli się krótkich i użytecznych wypowiedzi tego ojca medycyny na temat praktyki medycznej. Najpraktyczniejsze były bizantyjskie teksty greckie Teofila i Filaretusa, które zawierały instrukcje dotyczące diagnozowania i prognozowania na podstawie moczu i tętna pacjenta. ten Tegni obejmował i przewyższał pierwsze pięć tekstów i przez wieki służył jako podstawa egzaminów uniwersyteckich i komentarzy.

Do 1200 Articella została zaakceptowana w całej Europie jako podstawa edukacji medycznej. Średniowieczne wydziały medycyny uniwersyteckiej sprawiły, że Articella wymagała lektury wraz z Kanonem Medycyny Awicenny, po raz pierwszy przetłumaczonym na łacinę w latach siedemdziesiątych XVII wieku.

Articella, nadal w 1534. Wellcome Images, ( CC BY-NC )

A po wynalezieniu druku książka ukazała się w co najmniej 16 wydaniach do 1534 roku, przetrwała znacznie poza zwykłymi datami dla średniowiecza.

Wiadomo, że Articella była popularna, ale dlaczego ma to takie znaczenie? Ogromna liczba uzdrowicieli, mężczyzn i kobiet, nigdy jej nie czytała. Ale powszechna akceptacja Articella postawiła poprzeczkę dla medycyny w całej Europie.

Każdy lekarz, a zwłaszcza wędrowni uzdrowiciele poszukujący szerokiej klienteli, musiał znać (a przynajmniej udawać, że zna) nauczaną w szkołach racjonalną medycynę.

Od każdego porządnego lekarza oczekiwano znajomości tej wyraźnie średniowiecznej medycyny, która została zbudowana na fundamentach greckich i arabskich, ale została rozwinięta przez pokolenia nauczycieli medycyny i studentów w coś nowego. Nawet ci, którzy nie byli bezpośrednio zaangażowani w medycynę, tacy jak filozofowie, prawnicy i teologowie, zaczęli włączać wyuczoną medycynę do swoich pism.

Korupcja humorów

Od XII wieku do XVI wieku większość ludzi ze szlacheckich, kupieckich i duchownych klas miast europejskich zgodziła się na specyficzną formę nauczania medycznego, ogólnie zwaną medycyną scholastyczną. Idealnie, ten lek był praktykowany tylko przez chrześcijan i pisany po łacinie. Była to bardzo wykształcona nauka, której nauczano na uniwersytetach i opierała się na pismach starożytnych greckich i średniowiecznych lekarzy arabskich, zwłaszcza Hipokratesa (V w. p.n.e.), Galena (ok. 130-200 r.) i Awicenny (zlatynizowane imię Ibn Sina, 980-1037AD) – jeden z czołowych myślicieli świata islamu.

Uzdrawianie chorych, fresk Domenico di Bartolo. Sala del Pellegrinaio (sala pielgrzyma), Szpital Santa Maria della Scala, Siena. ( domena publiczna )

Ci autorzy i ich średniowieczni łacińscy naśladowcy stworzyli lekarstwo, które było całkowicie holistyczne: chorobę wyjaśniano brakiem równowagi lub zepsuciem czterech humorów (krwi, flegmy, żółtej żółci, czarnej żółci), czterech głównych płynów ciała. A zdrowie osiągnięto dzięki równowadze i właściwej kultywacji humorów. Każdy był niezbędny dla ludzkiej natury, ale każdy mógł też rozrosnąć się zbyt często lub zepsuć.

Lekarze wykorzystali te humory, aby wyjaśnić każdą skargę – medyczną lub psychologiczną. Dominujący wzorzec lub mieszanka humorów determinowała cerę człowieka, termin odnoszący się nie do skóry, ale do całej budowy ciała i umysłu. Każda cera była nieco inna, zwłaszcza między płciami, a także zmieniała się wraz z wiekiem.

Przebieg leczenia lekarza musiał być dostosowany do indywidualnego pacjenta, a przynajmniej do jego grupy wiekowej i płci. Diagnoza i prognoza brały pod uwagę całą osobę – używając systemu opracowanego przez arabskich lekarzy na podstawie pism Galena i zwanego „sześcioma nienaturalnymi” – dzięki któremu lekarz idealnie zbadał jedzenie i picie pacjenta, powietrze i środowisko, sen i czuwanie , ruch i odpoczynek, ewakuacja i wypełnienie oraz emocje.

Dlatego przed podjęciem leczenia lekarz przeszkolony w medycynie galenowej brał pod uwagę szeroki zakres czynników, w tym cerę, „nienaturalne” czynniki środowiskowe i osobiste oraz objawy choroby.

Pod koniec średniowiecza wykształcony lekarz może również spoglądać na gwiazdy i rzucać horoskopy swojego pacjenta, aby określić rokowanie i sposób postępowania. A leczenie było na ogół konserwatywne, skłaniało się do porad dotyczących diety, ćwiczeń lub kąpieli. Kiedy były przepisywane leki, opierały się na lokalnych ziołach i alkoholu dla przeciętnego klienta lub egzotycznych przyprawach i cukrze dla zamożnych – te pierwsze dostępne u każdego wiejskiego zielarza, a drugie w aptekach na obszarach miejskich.

Alchemiczne podejście do czterech humorów w odniesieniu do czterech żywiołów i znaków zodiaku

Działanie placebo

Większość reżimów i recept zawartych w zachowanych rękopisach nie wyleczyłaby żadnego schorzenia poza polepszeniem nastroju chorego, ale też nie wyrządziłaby żadnej szkody. Gdyby ich stan się poprawił, lekarzowi można było przyznać kredyt. Jeśli ich stan się nie poprawił, winę można było obarczyć każdego: pacjenta, małżonka, dzieci, służbę, lekarza, a nawet aptekarza.

W tym tkwi część trwałości średniowiecznej medycyny: oferowała zadowalający system wyjaśniania choroby w przypadku braku niczego lepszego, a od lekarza nie oczekiwano, że będzie czynił cuda, ponieważ ponosił tylko część odpowiedzialności za leczenie i wyleczenie.

Nauka medycyny średniowiecznej tworzyła się przez wieki: arabscy ​​lekarze i nauczyciele od X do XII wieku, a łacińscy po XI wieku pracowali i przerabiali skomplikowane dziedzictwo starożytnej medycyny w wygodny, elastyczny i racjonalny system.

Pomimo niepowodzenia (według współczesnych standardów) rozpoznania lub wyleczenia większości chorób, średniowieczna medycyna Articella zadowalała pacjentów i praktykujących przez pół tysiąclecia, przetrwała nawet czarną śmierć i renesans, by trwać do wczesnej ery nowożytnej.

Artykuł „Zapomnij o środkach zaradczych, średniowieczna Europa zrodziła złoty wiek teorii medycznej” autorstwa Winston Czarny został pierwotnie opublikowany w The Conversation i został ponownie opublikowany na licencji Creative Commons.


Argumenty o deregulacji zataczają koło

Świat nieuregulowanej medycyny stopniowo stawał się coraz ściślej zarządzany, ale teraz słyszymy wezwania do deregulacji.

Lekarze i farmaceuci zawsze mówili o ochronie społeczeństwa przed zagrożeniami. Ale są też inne czynniki, takie jak posiadanie monopolu na drogi produkt.

Jeśli lekarze pierwszego kontaktu i farmaceuci świadczą podobne usługi, łatwo jest zapytać, dlaczego jedna grupa musi trenować znacznie dłużej niż druga i zarabia więcej niż druga.


Pionier medyczny

Kanon Awicenny znakomicie łączy medycynę islamską z medycyną Hipokratesa (460 – 370 pne) i Galena (129 – 200 ne). Są też elementy starożytnej medycyny perskiej, mezopotamskiej i indyjskiej. Zostało to uzupełnione rozległymi medycznymi doświadczeniami Awicenny.

Lekarz odwiedza pacjenta w XIV-wiecznej perskiej miniaturze. Austriacka Biblioteka Narodowa. Zdjęcie: Bridgeman/ACI

W Kanonie Awicenna wprowadził diagnozy i leczenie chorób nieznanych Grekom, będąc pierwszym lekarzem, który opisał zapalenie opon mózgowych. Przedstawił nowe argumenty za stosowaniem środków znieczulających, przeciwbólowych i przeciwzapalnych.

Patrząc na współczesne koncepcje zapobiegania chorobom, Avicenna zaproponowała zmiany w diecie i ćwiczeniach fizycznych, które mogą leczyć lub zapobiegać chorobom.

Avicenna odegrała również kluczową rolę w rozwoju kardiologii, pulsologii i naszej wiedzy na temat chorób sercowo-naczyniowych.

Szczegółowe opisy przepływu kapilarnego oraz skurczów tętniczych i komorowych w układzie sercowo-naczyniowym (krew i układ krążenia) Awicenny pomogły arabsko-syryjskiemu erudyta Ibn al Nafis (1213-1288), który jako pierwszy lekarz opisał krążenie płucne krwi, przepływ krwi z serca do płuc iz powrotem do serca.

Stało się to w 1242 roku, na wieki przed tym, jak naukowiec William Harvey doszedł do tego samego wniosku w XVII-wiecznej Anglii.

Lekarz badający puls kobiety ze średniowiecznego rękopisu Kanonu Awicenny. Powitalne obrazy


Medycyna holistyczna

Innym innowacyjnym aspektem Kanonu Avicenny jest badanie tego, w jaki sposób samopoczucie naszego ciała zależy od stanu naszego umysłu oraz interakcji między zdrowiem serca a naszym życiem emocjonalnym.

Ten związek zaobserwowano w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a lekarze opisują wzrost uszkodzeń serca spowodowany psycho-emocjonalną presją pandemii.

Orędownictwo Awicenny na rzecz powiązanego, organicznego i systemowego rozumienia zdrowia nadaje jego myślom uniwersalne, trwałe znaczenie.


Granice znów się zmieniają

Od tego czasu granice tego, co może robić każdy zawód, ponownie się zmieniły.

Teraz farmaceuci mogą wydawać leki bez recepty osobom otrzymującym stabilną terapię. Dotyczy to tylko leków, takich jak pigułki antykoncepcyjne i leki na wysoki poziom tłuszczów we krwi (takie jak statyny). Farmaceuci mogą również podawać szczepionki przeciw grypie.

A niektórzy farmaceuci chcą robić więcej. Przegląd z marca 2019 r. wykazał, że farmaceuci z Australii Zachodniej chcą mieć możliwość przepisywania leków na choroby przewlekłe, takie jak astma i cukrzyca.

W grze pojawiają się również nowi gracze. Potężny sprzedawca detaliczny Chemist Warehouse chce bezpłatnie wydawać leki na receptę emerytom w Australii, podobnie jak w Nowej Zelandii. Sklepy osiedlowe, takie jak 7-Eleven, chcą teraz sprzedawać leki na receptę. A apteki mogą pewnego dnia działać poza supermarketami.

Kiedy farmaceuci zdobyli prawo do podawania szczepionek przeciw grypie, zostali oskarżeni o odbieranie pieniędzy przychodniom lekarzy rodzinnych. Teraz lekarze rodzinni domagają się prawa do posiadania aptek dołączonych do ich przychodni.


Główne słowa kluczowe poniższego artykułu: rozważany, zesłany przez Boga, zawód, średni, chrześcijanie, choroba, medycyna, ludzie, wiek, odpowiedni.

KLUCZOWE TEMATY
W średniowieczu niektórzy ludzie nie uważali medycyny za zawód odpowiedni dla chrześcijan, ponieważ choroby często uważano za zesłane przez Boga. [1] Klasyczny pogański pogląd na medycynę, w którym główny nacisk kładziono na leczenie i leczenie chorób, przetrwał wraz z rozwojem praktyki medycznej w średniowieczu. [1] Praktyka lekarska we wczesnym średniowieczu była empiryczna i pragmatyczna. [1] Medycyna w średniowieczu miała swoje korzenie w praktykach pogańskich i ludowych. [1] Medycyna w średniowieczu była zakorzeniona w chrześcijaństwie nie tylko poprzez rozpowszechnianie tekstów medycznych poprzez tradycję monastyczną, ale także poprzez wierzenia o chorobach w połączeniu z leczeniem i teorią medyczną. [1] Ludzie w średniowieczu uważali medycynę za zrozumienie humorów. [1] Gdy te arabskie teksty były dostępne, klasztory w zachodniej Europie były w stanie je przetłumaczyć, co z kolei pomogło ukształtować i ukierunkować zachodnią medycynę w późnym średniowieczu. [1] Medycyna ludowa średniowiecza zajmowała się stosowaniem ziołowych środków na dolegliwości. [1]

Wpływy chrześcijaństwa utrzymywały się w późniejszych okresach średniowiecza, kiedy kształcenie i praktyka lekarska przeniosła się z klasztorów do szkół katedralnych, choć bardziej w celu zdobywania wiedzy ogólnej niż kształcenia zawodowych lekarzy. [1] Klasztory stały się później ośrodkami praktyki medycznej w średniowieczu i kontynuowały tradycję utrzymywania ogrodów leczniczych. [1] We wczesnym średniowieczu, po upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, standardowa wiedza medyczna opierała się głównie na zachowanych tekstach greckich i rzymskich, przechowywanych w klasztorach i innych miejscach. [1] „Włoscy humaniści w XV wieku odzyskali i przetłumaczyli starożytne greckie teksty botaniczne, które były nieznane na Zachodzie w średniowieczu lub stosunkowo ignorowane”. [1] We wczesnym średniowieczu botanika przeszła drastyczne zmiany w stosunku do jej starożytnego poprzednika (praktyka grecka). [1] Katastrofy medyczne były bardziej powszechne w późnym średniowieczu i renesansie niż obecnie. [1] To podejście w znacznym stopniu wpłynęło na teorię medyczną w średniowieczu. [1] Zioła, które były tłumaczone i modyfikowane w klasztorach, były jednymi z pierwszych tekstów medycznych stworzonych i stosowanych w praktyce medycznej w średniowieczu. [1] Klasztory były również ważne w rozwoju szpitali przez całe średniowiecze, gdzie opieka nad chorymi członkami społeczności była ważnym obowiązkiem. [1] Oprócz dokumentacji w średniowieczu istniała również jedna z pierwszych znanych lekarek, Hildegarda z Bingen. [1] We wczesnym średniowieczu istniało wiele podobieństw między pogańskimi i chrześcijańskimi poglądami na choroby. [1] Chociaż w średniowieczu powszechnie wierzono w rozpowszechnioną chrześcijańską tradycję choroby jako boskiej interwencji w reakcję na grzech, nie wykluczała ona przyczyn naturalnych. [1] Średniowiecze położyło podwaliny pod późniejsze, bardziej znaczące odkrycia. [1] „Mądra kobieta” Przegląd pospolitych dolegliwości i ich leczenia od średniowiecza przedstawiony w nieco humorystycznym świetle. [1] Chociaż praktyka medyczna stała się profesjonalną i zinstytucjonalizowaną dziedziną, argument duszy w przypadku sekcji pokazuje, że fundament religii był nadal ważną częścią myśli medycznej późnego średniowiecza. [1] Średniowiecze wniosło wiele do wiedzy medycznej. [1]

Medycyna wczesnego średniowiecza opierała się głównie na pozostałych tekstach greckich i rzymskich przechowywanych w klasztorach, niektórych szkołach i na dworach. [2] W średniowieczu praktyka medyczna była jeszcze zakorzeniona w tradycji greckiej. [3] Jakich leków używali ludzie w średniowieczu? 2012. [4] Co zmienia się wraz z uczelniami? Medycyna późnego średniowiecza była również złą medycyną. [5] Medycyna w średniowieczu składała się z mieszanki istniejących idei starożytności i wpływów duchowych. [3] Zioła, kwiaty i perfumy stanowiły dużą część codziennego życia w średniowieczu i były nierozerwalnie związane z magią i medycyną. [3] Z wyjątkiem północnych Włoch, we wczesnym średniowieczu na Zachodzie brakowało miejskich instytucji, które mogłyby podtrzymywać świeckie szkolnictwo, zarówno w medycynie, jak i innych przedmiotach. [5] Medycyna sępów nadal krąży w średniowieczu, nie tylko w języku ojczystym. [5] W średniowieczu posiadał niekwestionowany autorytet nad medycyną. [3] Oczywiście, ten zwyczaj nie był lekarstwem na zarazę, ale moc wiary była potężnym lekarstwem dla chorych w średniowieczu. [3] Historia chirurgii w średniowieczu jest zaskakująco postępowa, głównie dzięki doświadczeniu zdobytemu przez rzeźników-chirurgów na polu bitwy oraz dzięki stosowaniu leków naturalnych i ziołowych, takich jak korzeń mandragory, cykuta i opium. jako środek znieczulający i wino, które było używane jako środek antyseptyczny. [4]

Okres średniowiecza, powszechnie znany jako średniowiecze, obejmował 1000 lat, od V do XV wieku (476 ne do 1453 ne). [6] Wielu historyków, zwłaszcza badaczy renesansu, postrzegało średniowiecze jako okres stagnacji, wciśnięty pomiędzy wspaniały okres starożytnego Rzymu a wspaniały renesans. [6] Wynikiem tego wszystkiego jest dziedzina, w której w porównaniu z klasyczną starożytnością czy późnym średniowieczem niewielu uczonych zajmuje się dziedziną (sugeruję) oderwaną od szerszych nurtów historiografii okresu przede wszystkim dziedziną który nie ma narracji głównej, chociaż tymczasowej, z wyjątkiem negatywnej, zdefiniowanej w takich szkodliwych terminach, jak „odrzucenie” lub „brak”, i zabarwionej nostalgią. [5] W naszej epoce post-postmodernistycznej fragmentaryczne, konceptualnie nietrwałe, pseudonimowe pismo medyczne wczesnego średniowiecza powinno raczej przyciągać niż odpychać. [5] We wczesnym średniowieczu szpitale nie były zbytnio wykorzystywane do leczenia chorych, chyba że mieli szczególne potrzeby duchowe lub nie mieli gdzie mieszkać. [6] W leczeniu często stosowano leki ziołowe, mikstury i terapię klejnotami, zwłaszcza we wczesnym średniowieczu. [2] Sukces tych środków doprowadził do tego, że pod koniec średniowiecza zastosowano go w innych częściach Włoch i Europy. [7] Uzdrawianie było często kojarzone z magią, a pod koniec średniowiecza, w mrocznym okresie historii kobiet, miejscowe mądre uzdrowiciele były kojarzone z diabłem i wielu zostało skazanych na śmierć za czary. [4] Jak ludzie średniowiecza radzili sobie z tak straszną chorobą? Nie istniała wówczas wiedza medyczna, jak radzić sobie z infekcją. [3] Brak równowagi humorów powodował chorobę, a ciało mogło zostać oczyszczone z nadmiaru przez krwawienie, bańki i pijawki – praktyki medyczne, które trwały przez średniowiecze. [3] W Bizancjum i Europie Zachodniej szpitale były zwykle prowadzone przez klasztory i stopniowo stawały się większe i bardziej złożone w średniowieczu. [7] W średniowieczu badanie roślin leczniczych znajdowało się w rękach mnichów, którzy w swoich klasztorach sadzili i eksperymentowali na gatunkach opisanych w tekstach klasycznych. [3] W wielkich cywilizacjach, które poprzedziły średniowiecze, zaklęcia i zaklęcia przetrwały i były używane razem z ziołami i innymi lekami. [6] Testy laboratoryjne na staroangielskich lekach nie dają potwierdzenia. 109 Zamiast szukać skuteczności biomedycznej, być może powinniśmy myśleć, jak to robią antropolodzy, w kategoriach sukcesu terapeutycznego: jest to kwestia ogólnego zadowolenia pacjenta ze spotkania terapeutycznego, a nie zmienionej patologii. 110 I w tym względzie nie ma powodu, aby odmawiać wczesnemu średniowieczu jego prawdopodobnych sukcesów, nawet jeśli osiągnięto go z udziałem sępów. [5] W późnym średniowieczu (które zaczęło się około połowy XI wieku) królestwa rozrosły się, a rządzące elity zaczęły odzyskiwać wiele z luksusów i wyrafinowanego stylu życia, które składają się na wyższą cywilizację. [4] Galen był najbardziej wpływowym starożytnym lekarzem w średniowieczu. [3] Lekarze byli jednak przeszkoleni w sztuce diagnozowania: obserwacja, badanie dotykowe, czucie pulsu i badanie moczu były narzędziami lekarza przez całe średniowiecze. [3] Wielu historyków uważało, że wiedza o anatomii uległa stagnacji w średniowieczu. [7] Dzieło Pliniusza Naturalis Historia, dzieło, które zawiera mity i folklor, drzewa i rośliny lecznicze, napisane około 77� AD, oraz Dioscordes’ De Materia Medica są często wymieniane w starożytności klasycznej, a tłumaczenia są szeroko kopiowane w średniowiecze. [3] Wczesne średniowiecze preferowało krótkie dzieło, często w formie epistolarnej, od większego traktatu. [5] Szpitale miały nieco inne znaczenie w średniowieczu w porównaniu z tym, co rozumiemy dzisiaj. [6] W średniowieczu istniały bardzo ogólnie cztery rodzaje szpitali: dla trędowatych dla ubogich (i chorych) pielgrzymów dla ubogich i chorych oraz przytułki lub domy noclegowe. [8] W średniowieczu ludzie byli niezwykle przesądni i większość bez wątpienia podążała za autorytetem Kościoła, tak wielu polegało wyłącznie na wierze i modlitwie, aby wyleczyć siebie i swoich bliskich. [4] W średniowieczu nastąpił pewien postęp w chirurgii. [6] Wiara w starożytności klasycznej, że księżyc i planety odgrywały ważną rolę w dobrym zdrowiu, była kontynuowana w średniowieczu. [3] Bliższe spojrzenie ujawnia, że ​​wiedza medyczna i opieka medyczna w średniowieczu poprawiły się na wiele sposobów. [7] Wiedza medyczna uległa stagnacji w średniowieczu i rozwijała się dopiero w XVII/XVIII wieku. [3]

Ta historia była często cytowana jako dowód na to, że religia i medycyna kłóciły się w średniowieczu i że wiedza medyczna i doświadczenie były niepotrzebne, a nawet niepożądane u duchownego. [9] Nie omówiono tu narodowych tradycji medycyny średniowiecza (z wyjątkiem Anglii), chyba że publikacje dotyczące poszczególnych tradycji mają szerszy europejski wydźwięk. [10]

Wiele zabiegów medycznych w średniowieczu opierało się na ideach opracowanych przez Greków i Rzymian. [11] Jednym z głównych sposobów radzenia sobie z chorobami w średniowieczu była modlitwa. [11] Lekarze z krajów islamskich w późnym średniowieczu cieszyli się wielkim szacunkiem. [12] Averroës, autor jednych z największych średniowiecznych komentarzy na temat Arystotelesa i Platona, był także osobistym lekarzem kalifów. [12] Choroby psychiczne nie są naukowo badane ani leczone od średniowiecza aż do długo po tej epoce, kiedy francuski lekarz Philippe Pinel (1745-1826), który ostatecznie zreformował opiekę nad chorymi psychicznie. [13] W średniowieczu operowano zaćmę grubą igłą. [14] Nie da się go łatwo oddzielić od sztuki i nauki okultyzmu w średniowieczu. [10] Na tym kursie będziemy badać zdrowie i uzdrawianie od starożytności do wczesnego średniowiecza. [15]

Zgodnie ze zwykłą narracją historii postępu, medycyna w europejskim średniowieczu - od około V do XV wieku - była bezkształtną masą przesądów i ludowych środków zaradczych na samą antytezę nauki. [16] Dzięki Sharon! Cóż, chirurgia i zrozumienie infekcji i zarazków przeszło długą drogę, ale leczenie i medycyna prewencyjna były w średniowieczu o wiele bardziej zaawansowane, niż się ludziom wydaje. [17] Specjalne diety, gorące kąpiele wywołujące pocenie się, wymioty i upuszczanie krwi były jednymi z popularnych rodzajów leków stosowanych w średniowieczu w leczeniu braku równowagi czterech humorów. [18] Poleganie na quasi-magicznym nie ograniczało się do medycyny w średniowieczu, ale trzeba przyznać, że nadprzyrodzone zostało wezwane do zrobienia więcej w tej dziedzinie niż było to wspólne dla innych ludzkich przedsięwzięć - nawet w "Epoce". wiary." [19] W tej lekcji przyjrzymy się medycynie i opiece zdrowotnej średniowiecza. [20] Co gorsza, medycyna w średniowieczu nie była zbyt dobra. [18] Medycyna w średniowieczu była wykonywana przez wielu lekarzy. [18]

Rosnące znaczenie przesądów i magii w średniowiecznej Europie często przypisuje się anarchii po upadku cesarstwa zachodniego, ale taki pogląd jest zbyt uproszczony, zwłaszcza że antyracjonalizm był najsilniejszy w późnym średniowieczu, po roku 1300. 19] Dzięki Mageela! Tak, staram się pomagać ludziom zrozumieć, że wszystko nie było tak „średniowieczne”, jak im się wydaje w średniowieczu! To był naprawdę wspaniały czas. [17] Jeśli zdiagnozowano u ciebie jakieś schorzenia, średniowiecze prawdopodobnie nie jest okresem, w którym chciałbyś żyć. [20] Chociaż postęp medycyny był równie prawdopodobne, że odkryto i praktykowano w klasztorach, które były niektóre pierwszych szpitali średniowiecza. [17] Istnieje mit, że nauka medyczna nie rozwijała się w średniowieczu. [21] W 1319 r. czterech studentów medycyny w Bolonii zostało przyłapanych na próbie ekshumacji grobu przestępcy straconego wcześniej tego dnia, aby mogli przeprowadzić jego sekcję. W późnym średniowieczu osoby zainteresowane anatomią szukały również biedni i starsi, którzy nie mieli rodziny, która mogłaby ich pochować. [21] Teoria medyczna czterech humorów była nauczana na uniwersytetach medycznych w średniowieczu. [18] Może dlatego, że wczesne średniowiecze nazywano czasami średniowieczem, chociaż tak naprawdę chodziło bardziej o nasz brak informacji o okresie między upadkiem Cesarstwa Rzymskiego a Renesansem niż o jego historię i kulturę. [21] Po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego we wczesnym średniowieczu (V-X w.), Europa Zachodnia była oczarowana serią gwałtownych konfliktów z barbarzyńcami, którzy niszczyli infrastrukturę publiczną, w tym biblioteki i ośrodki nauczania. [22] W późnym średniowieczu (XI-XIII w.) zły stan zdrowia, urazy, infekcje i niedożywienie były nadal powszechną częścią życia. [22] Wiedza medyczna i badania zaczęły się zmieniać w XII wieku, w późnym średniowieczu. [17] Większość ludzi w średniowieczu była zbyt biedna, by pozwolić sobie na leczenie przez wyszkolonego lekarza uniwersyteckiego i dlatego byli leczeni przez nieprzeszkolonych lekarzy. [18] Dla większości ludzi w średniowieczu leczenie koncentrowało się wokół ziół i diety, łącznie z wiarą i świętymi relikwiami oraz stosowaniem (zabronionych) pogańskich zaklęć i rytuałów. [23] Sekcja była nadal rzadkością w średniowieczu, ponieważ niewielu ludzi chciałoby, aby ich zmarli członkowie rodziny byli wykorzystywani jako zwłoki. [21] Kiedy dowiesz się o upuszczaniu krwi i innych terapiach stosowanych w średniowieczu, będziesz zadowolony, że nie jesteś z tamtej epoki. [18] W średniowieczu większość ludzi chorowała na coś przez większość swojego życia. [24] Ludzie w średniowieczu wierzyli, że Bóg i diabeł są odpowiedzialni za choroby. [18] Mukherjee poświęca trochę czasu na opowiadanie w swojej książce o raku w średniowieczu. [17] Pod koniec średniowiecza wykształcony lekarz może również spoglądać na gwiazdy i rzucać horoskopy swojego pacjenta, aby określić rokowanie i sposób postępowania. [16] Reformacja wiele lat później wydobyła głębię tego zepsucia, ale trudno sobie wyobrazić, że mnisi i mniszki, którzy leczyli chorych w średniowieczu, byli niezależnie zepsuci w sposób, który różnił się od jakiejkolwiek innej funkcji w ramach Hierarchia kościelna. [22] Chorobę, zwłaszcza w późnym średniowieczu, często oskarżano o nierównowagę czterech nastrojów. [18] Wiedza medyczna w średniowieczu, jak można sobie wyobrazić, była o lata świetlne za tym, co wiemy teraz. [17] Problem na zachodzie po upadku Cesarstwa Rzymskiego był taki sam jak każdy inny problem wczesnego średniowiecza. [17]

Na medycynę późnego średniowiecza duży wpływ miały szkoły medyczne, które powstały w tym okresie we Włoszech i na zachodzie Europy. [25] Medycyna we wczesnym średniowieczu: szkoła w Salerno W medycynie, podobnie jak w historii cywilnej, nie ma prawdziwej przerwy. [26] Ciągły wątek nauki i praktyki musiał łączyć ostatni okres medycyny rzymskiej, wspomniany już wcześniej, z początkiem nauki w średniowieczu. [26] Charakterystyczne dla medycyny późnego średniowiecza jest zamieszczanie w podręcznikach chirurgii uwag dotyczących chirurgii jamy ustnej oraz propozycji leczenia różnych schorzeń zębów. [25] Było wielu arabskich i żydowskich lekarzy, którzy wywarli głębokie wrażenie na medycynie późnego średniowiecza. [25]

W średniowieczu wielu ludzi chorowało zwykle przez całe życie z powodu różnych chorób, brak odpowiedniego lekarstwa, w tym brak średniowiecznej medycyny, żywności i higieny, wszystko to miało zły wpływ. [27]

W średniowieczu podjęto szereg pierwszych kroków w dziedzinie zdrowia publicznego: próby radzenia sobie z niehigienicznymi warunkami miast i poprzez kwarantannę ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób zakładanie szpitali oraz zapewnienie opieki medycznej i socjalnej . [28] Rodzaj pracy, jaką wielki Marshall Clagett zainwestował w monumentalny Archimedes w średniowieczu, czy też duży kolektyw redakcyjny zainwestował w równie monumentalny projekt Arnau de Vilanova (seria skupiająca się na pismach medycznych niezwykle płodnego i wpływowy hiszpański lekarz, który zmarł w 1311) pozostaje fundamentem naszej dziedziny. [29] To relieve the pain, you submitted to more pain, and with any luck, you might get better.Surgeons in the early part of the Middle Ages were often monks because they had access to the best medical literature - often written by Arab scholars. [30] As a consequence of this the artistic and intellectual life of the southern part of France was higher during the earlier Middle Ages than that of any other part of Europe, except certain portions of South Italy. [25] The origin of this, the most important source of medical knowledge in Europe in the early Middle Ages, is involved in obscurity. [26] The most interesting feature of the work of the North Italian surgeons of the later Middle Ages is their discovery and development of the two special advances of our modern surgery. [25] Surgery in the Middle Ages was really only used in life/death circumstances. [30] Surgery in the Middle Ages was crude and blunt and … PAINFUL!Surgeons had a very poor understanding of human anatomy, anesthetics and antiseptic techniques to keep wounds and incisions from infection. [30] Treatment of many diseases in the Middle Ages included prayers to patron saints for possible divine intervention. [30] This disease became a serious problem in the Middle Ages and particularly in the 13th and 14th centuries. [28] During the middle ages new diseases appeared and new knowledge was gained about them, how they were transmitted and most importantly how to cure them. [27] In terms of disease, the Middle Ages can be regarded as beginning with the plague of 542 and ending with the Black Death (bubonic plague) of 1348. [28] The disease was often called "St. Fiacre’s curse" in the Middle Ages. [30] David Morton is a Vancouver-based blogger and writer, who is working on a novel about monasteries in the Middle Ages. [30] Use of the longbow - a large powerful bow that could shoot arrows great distances - flourished in the Middle Ages. [30] There is abundant evidence of the existence of fine hospitals in the Middle Ages. [25] Physicians in the Middle Ages believed that most human illnesses were the result of excess fluid in the body (called humour). [30]

Beyond routine nursing this also shows that medical remedies from plants, either grown or gathered, had a significant impact of the future of medicine. [1] "Medical chemistry began with the adaptation of chemical processes to the preparation of medicine". [1]

Although each of these theories has distinct roots in different cultural and religious traditions, they were all intertwined in the general understanding and practice of medicine. [1] This official policy was not often enforced in practice and many religious continued to practice medicine. [1]

The University of Padua was one of the "leading Italian universities in teaching medicine, identification and treating of diseases and ailments, specializing in autopsies and workings of the body." [1] Christian views of disease differed from those held by pagans because of a fundamental difference in belief: Christians' belief in a personal relationship with God greatly influenced their views on medicine. [1] Treatments for this and other types of illness reflected the coexistence of Christian and pre-Christian or pagan ideas of medicine. [1] The influence was mutual and Islamic scholars such as Usamah ibn Munqidh also described their positive experience with European medicine - he describes a European doctor successfully treating infected wounds with vinegar and recommends a treatment for scrofula demonstrated to him by an unnamed " Frank ". [1]

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 50 : 113. doi : 10.1093/jhmas/50.1.111. [1] Bulletin of the History of Medicine. 73 (3): 381-403. doi : 10.1353/bhm.1999.0140. [1]

Hildegard of Bingen, a well known abbess, wrote about Hippocratic Medicine using humoral theory and how balance and imbalance of the elements affected the health of an individual, along with other known sicknesses of the time, and ways in which to combine both prayer and herbs to help the individual become well. [1] St. Basil (AD 330-79) argued that God put medicines on the Earth for human use, while many early church fathers agreed that Hippocratic medicine could be used to treat the sick and satisfy the charitable need to help others. [1] Distillation techniques were mostly used, and it was said that by reaching a substance's purest form the person would find the fifth essence, and this is where medicine comes in. [1]

Some hospitals were large enough to provide education in medicine, surgery and patient care. [1] Surgery was formally taught in Italy even though it was initially looked down upon as a lower form of medicine. [1]

Greek philosophers viewed the human body as a system that reflects the workings of nature and Hippocrates applied this belief to medicine. [1] "The School of Padua: humanistic medicine in the 16th century". [1] In sixteenth century medicine, botany was rapidly becoming a lively and fast-moving discipline that held wide universal appeal in the world of doctors, philosophers, and pharmacists. [1]

Medicine in the monasteries was concentrated on assisting the individual to return to normal health. [1] As part of the revival of classical medicine, one of the biggest areas of interest was materia medica: the study of remedial substances. [1] Treating a wound was and remains the most crucial part of any battlefield medicine, as this is what keeps soldiers alive. [1]

Hippocratic medicine represented learned medical practice beginning with the Hippocratic Corpus having been written down, therefore requiring practitioners to be literate. [1]

Medieval European medicine became more developed during the Renaissance of the 12th century, when many medical texts both on Ancient Greek medicine and on Islamic medicine were translated from Arabic during the 13th century. [1] Medicine was not a formal area of study in early medieval medicine, but it grew in response to the proliferation of translated Greek and Arabic medical texts in the 11th century. [1]

This was derived from the ancient medical works, and dominated all western medicine until the 19th century. [1] Although anatomy was taught in academic medicine through the dissection of cadavers, surgery was largely independent from medical universities. [1] The formal establishment of a medical curriculum occurred after the decline of Salerno’s grandeur of being a center for academic medicine. [1]

Many monasteries developed herb gardens for use in the production of herbal cures, and these remained a part of folk medicine, as well as being used by some professional physicians. [1] The monastic tradition of herbals and botany influenced Medieval medicine as well, not only in their actual medicinal uses but in their textual traditions. [1]

In many cases, the Greek philosophy that early Medieval medicine was based upon was compatible with Christianity. [1] The Greeks certainly laid the foundation for Western medical practice but much more of Western medicine can be traced to the Middle East, Germanic, and Celtic cultures. [1] In the early Medieval period, hospitals, poor houses, hostels, and orphanages began to spread from the Middle East, each with the intention of helping those most in need. [1]

Texts on herbal medicine were often copied in monasteries by monks, but there is substantial evidence that these monks were also practicing the texts that they were copying. [1] During the Crusades the influence of Islamic medicine became stronger. [1] The curriculum of academic medicine was fundamentally based on translated texts and treatises attributed to Hippocrates and Galen as well as Arabic medical texts. [1] Academic medicine also focused on actual medical practice where students would study individual cases and observe the professor visiting patients. [1]

” Such interweaving of medicine and religion, of medical thought and theological considerations is striking in the medieval period. [3] "The Dark Ages weren't so dark," said University of Nottingham historian Christina Lee, co-organizer of the second conference on Disease, Disability and Medicine in Early Medieval Europe. [31] According to Benjamin Lee Gordon, who wrote the book "Medieval and Renaissance Medicine" in 1959, the hospital as we know it today was invented by the French, but was originally set up to help plague victims, to separate lepers from the community, and later on to provide shelter for pilgrims. [6] Vulture medicine has a long history in ancient and medieval writings. [5] Baader is only a few degrees milder in his vocabulary than those historians of the last century who saw in early medieval medical texts, with their supposedly mindless copying of sterile formulae, clear signs of cultural deliquescence. 4 This medicine still needs defending. [5] The Black Death epidemic in the 14 th century was catastrophic to European medicine for prevailing medical theories focused on religious rather scientific explanations for this epidemic. [3] There was no Carolingian Renaissance in medicine comparable to those that, for example, standardised liturgy or monastic usage. 85 The interest shown in medicine at the centre of the Carolingian world comes from learned "amateurs’, not reforming practitioners implementing some imperial policy. 86 No medical work is known to have found a place in Charlemagne's library, the beacon of the Renaissance. [5] No surviving ancient medical writer thought that the womb wandered as far as the feet. 56 But, as with the vulture letter and Dioscorides, no one involved in assembling the codex thought the conjuration unfit to consort with a treatise headed by the great triumvirate of ancient learned medicine, Hippocrates, Galen and Soranus. [5] Stories circulated of his learning in medicines and antidotes, and in "Hippocratic prognostications’. 34 There was no perceived conflict between monastic and medical callings. [5]

Medicines in the medieval period were sometimes homemade, if they weren’t too complicated. [32] For early medieval sufferers, the real contrast was less between incompatible systems of ideas--religion, medicine, magic--or between the orthodox and the deviant, than between different authorities. 23 Few disputed that ritual words and gestures had power over invisible forces. [5] One of the most important contributions to medicine from medieval China was to creation of amalgams for dental procedures. [7]

The vast amount of war and social unrest also contributed to the slow progress of medicine, as did the influence of the church which forbade human dissection, encouraged people to look to prayer for their healing and agreed blindly with much of what was said in the writings of Galen, a second century Roman doctor. [4] The so-called "Lorsch Book of Medicines’, put together in the early ninth century, begins with a celebrated "defence of medicine’. 83 It sets out at some length to demonstrate the compatibility of Christianity and healing, and the place of medicine, as a subdivision of physica, within the hierarchy of the "sciences’. [5]

We cannot readily supply any given text with a clear personal context in the wider history of medicine and healing. [5] Published by Oxford University Press on behalf of the Society for the Social History of Medicine. [5] Very few schools dedicated solely to the study of medicine were set up in the period and only one, Padua University, made it mandatory that trainee doctors actually visited sick people. [4] Therefore, in this period, there was no tradition of scientific medicine, and observations went hand in hand with spiritual and religious influences. [3]

The importance of Galen's work cannot be underestimated, for through his writings, knowledge of Greek medicine was subsequently transmitted to the Western world by the Arabs. [3] Avicenna's The Canon of Medicine, which included details on Greek, Indian and Muslim medicine was translated and became essential reading throughout Western European centers of learning for several centuries. [6]

There is an instructive contrast between the vigour of work on medicine in Old English and the more diffused efforts of those dealing with continental European medicine. [5]

The rise of universities throughout Europe would bring about important, but gradual, changes to the practices of medicine. [7] The difference has been located in the new rhetoric of the "rational and learned doctor’, who impresses clients with his Aristotle as well as his Galen. 111 Yet this new medicine took a long time to establish itself, far longer than standard accounts suggest. [5] Some devout Christian felt that medicine was not a profession a faithful person should go into - if God punished with diseases, might not fighting disease be a move against God? God sent illnesses and cures depending on his will, they believed. [6] During the Crusades, many Christians travelled to the Middle East, and learnt about scientific medicine. [6]

As people became obsessed with their souls, they neglected their bodies medicine became a matter of faith and prescriptions became prayers. [3] This long period of stagnation in medicine had one exception, historians say - "surgery". [6] Some of the scriptoria that copied texts on gynaecology, as on medicine generally, could have belonged to religious houses of women. 60 The role of nunneries in Carolingian "scriptomania’ is likely to have been greater than the direct evidence of codices suggests. [5] In the Byzantine empire medicine continued to be written in Greek tinged with philosophy--up to a point. [5] The material was copied alongside other types of medicine because its sources were just as ancient. [5] Dioscorides is "the real thing’, ancient medicine that we can respect vulture medicine is not. [5]

Paré was incredibly skilled in surgical techniques, and a renowned expert in battlefield medicine, particularly the effective treatment of wounds. [6] Did that scribe expect to use the letter to achieve practical results? His setting is likely to have been a monastery, but is this monastic medicine? Monastic labourers might be interested in selling an animal for a good price. [5] Modern medicine still makes use of the alkaloid drugs found in betony for treating severe headaches and migraine. [32]

“ Formerly, when religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic. [3] A blank was too rare and expensive to leave, and there was no shortage of herbal remedies to fill it. 18 Instead, our scribe copied out an epistle on vulture medicine. 19 This was not veterinary matter, but the remedies to be derived from the body of a newly captured vulture. [5]

Some leper hospitals, which housed those believed to have leprosy, also took in those suffering from general infirmity, and by the later Middles Ages many of these leper hospitals no longer housed any lepers at all, instead taking in the old and infirm. [8] There are a few references relating to such provision at London hospitals in the late Middles Ages and in 1524, for example, Henry VII’s Savoy Hospital (founded by the king in 1505) was expected to have a doctor and surgeon. [8]

It is the period in European history which started at the end of Classical Antiquity (Ancient History), about the time of the fall of the Western Roman Empire, until the birth of the Renaissance period and the Age of Discovery. [6] When the Roman Empire fell in the fifth century, Europe fell into what became known as the early medieval period or the dark ages. [4]

It encompassed hotels for travelers and indigent students, dispensaries for poor relief, clinics and surgeries for the injured, homes for the blind, the lame, the elderly, the orphaned, and the mentally ill, and leprosaria for people of all ages and classes. [2] The trust that people placed in their healers during the Dark Ages is a norm that has remained consistent through time. [31] Some of the most forward-thinking science in the Dark Ages was actually going on in monasteries, where monks trying to understand all of God's works--including the mysteries of the body--toiled with healing methods. [31] Treatment of the sick in the Dark Ages is poorly understood today, because none of it was governed by law or written down, Lee said, but assuming that it was backwards and steeped in superstition would be a mistake. [31]

The medical writings of early medieval western Europe c. 700 - c. 1000 have often been derided for their disorganised appearance, poor Latin, nebulous conceptual framework, admixtures of magic and folklore, and general lack of those positive features that historians attribute to ancient or later medieval medicine. [5] The most popular basis for medieval medicine was the medical treatise Galen from ancient Greece. [2]

For all these reasons, medical historians have found it difficult to develop any grand narrative of early medieval medicine. [5]

Much of the knowledge gained by earlier civilisations was lost leaving medieval medicine and healing practices in Europe largely reliant on superstition and speculation. [4]

Given the uncertainty of academic medicine, many a time the medieval person would turn towards certain charms, special prayers, or specific Christian rituals. [2] Most monasteries developed herb gardens for use in the production of herbal cures, and these remained a part of folk medicine, as well as were being used by some professional physicians. [3] Medieval medicine has often been portrayed as a time when physicians were ignorant and health care remained the stuff of superstitions and quackery. [7] Early medieval medicine is not only ancient medicine it is also (later) medieval medicine. [5] By early medieval medicine, I mean the medicine of western Europe in the period c. 700-1000 that is, predominantly, Carolingian and post-Carolingian Europe. [5] The Four Humours - One of the prevailing theories about disease in medieval medicine was that of the four humours. [4] What exactly is the effect of this contrast supposed to have been? That the first did not work but the second did? Let us concede that early medieval medicine did not work. [5]

His texts formed the basis of much of the herbal medicine practiced until 1500. [3] The earliest was in the monastery of St Gall, built in 820 and known to be able to hold six people and to have its own garden for growing herbal medicine. [4]

Already a doctor at age 18, his great volume Al-Qanun fi al-Tibb--Canon of Medicine --became one of the most famous medical works of all time, and an extraordinary exercise in the bringing together of different disciplines and cultures. [12] Both men reflect the strong ties between philosophy and medicine during the Islamic golden age. [12]

Giles Gasper, ""A doctor in the house"? The context for Anselm of Canterbury’s interest in medicine with reference to a probable case of malaria’, Journal of Medieval History, 30 (2004), 245-61. [9] Siraisi 1990 is still the definitive introduction to the Western medieval culture of medicine, while Park 1992 places that culture within its social background. [10] In medieval times, battlefield medicine was about as grisly as it gets, and arrows were one of the main culprits. [14] Carole Rawcliffe, Medicine & society in later medieval England (Stroud: Sutton, 1995). [9] Medicine was unusual among the medieval disciplines in being both art and science. [10] Religion, on the other hand, cannot be left out: medieval Christianity was closely bound to medicine, embracing as it did the notion of Christus Medicus (Christ the healer) and the healing miracles of the Virgin Mary and the saints. [10] The focus will be on the art of healing and the science of medicine, together with the social matri x and disease environment within which they flourished. [10] Greek science became the basis for the development of Arabic medicine. [12] The heritage of ancient classical medicine was passed to the West through translation from Greek and Near Eastern materials. [10] On the eastern bounds of Islam, Gondeshapur in Persia had become a center for Greek medicine and learning after scholars migrated there in A.D. 529, following the decision of the emperor Justinian to close the Academy in Athens. [12]

Medicine throughout this time was quite progressive: as the world expanded and travelers came from far afield, doctors from two different cultures would often share notes, and new practices were constantly being put to use. [14] Their reputation was well deserved, for the study and practice of medicine was then led by Muslim societies across their immense territory, which extended from modern-day southern Spain to Iran. [12] While writing about medicine predominated in Islamic culture, the practice of medicine made great progress as well. [12] They sought to lay claim to the knowledge of philosophy, technology, and medicine, sometimes referred to as the "science of the ancients." [12] Every week you’ll have a couple of lectures (audio-over-slides) and a reading from the textbook, Vivian Nutton’s Ancient Medicine (2nd ed.) to provide a foundation. [15] Describes the range of Arabic medicine culminating in Avicenna’s Canon, introduced by Italian and Spanish translators to universities. [10]

The teachings at these universities provided the foundation for the great medical advances to come, which all stand on the shoulders of the extraordinary discoveries and practices from Islam’s golden age. [12] Robert Grosseteste, bishop of Lincoln (d. 1253) was one of the finest intellectuals of his age, and his vast output includes passages which suggest both knowledge and understanding of contemporary medical theory. [9] The growth of Islam in the seventh century sparked a golden age of scientic discovery. [12]

Emergence and cross-pollination of medieval Islamic medicine with other cultures theoretical medical framework physicians and society case histories and medical practice role of magical therapies and religious invocations "afterlife" in European medical tradition. [10] Of course, eye surgery changed rapidly once Islamic medicine began to influence European practices. [14]

The early theoretical basis of Islamic medicine drew on the Greek and Roman theory of humors, attributed to Hippocrates, writing in the fourth century B.C. The system of humors divides human fluids into four basic types: blood, phlegm, yellow bile, and black bile. [12] By the 900s, drawing from a growing body of Greek, Persian, and Sanskrit works translated into Arabic, Islamic medicine quickly became the most sophisticated in the world. [12]

Medieval medicine in Europe from 500 to 1500 was not an enclosed world intellectual influences--as well as diseases--came from the Islamic world and from the Greeks in the Byzantine Empire. [10] The single most important introductory textbook, but also a masterly summary of the state of knowledge of medieval medicine at the time of publication. [10] Early medieval medicine believes illness or injury is caused by a variety of spiritual influences. [13] Pormann and Savage-Smith 2007 introduces the Islamic traditions that were to be so strong an influence on Western medicine, while Jacquart and Micheau 1990 traces in detail the relations between the two. [10] Ancient Greece has long been thought of as place where Western medicine has its roots. [15]

Folk medicine, prayer, astrology, and mysticism are the most popular healing methods. [13]

If the practice of medicine had not been unified within the spiritual, altruistic mission of the Church, the survival of over a thousand years of medieval medical treatments may have been lost. [22] The notion of medicine as a practice of spirit mind body is a defining quality of Medieval Medical treatment, but one that would not remain intact. [22]

Chociaż lekarze tak bardzo stali się częścią średniowiecznego środowiska monastycznego, że wiele klasztorów posiadało całe wydziały dla medyków (członków zarówno wyższych, jak i niższych zakonów, których głównym zajęciem była medycyna), większość ich pracy była poświęcona tak nienaukowym technikom jak modlitwa. , nakładanie rąk, egzorcyzmy, używanie amuletów ze świętymi rycinami, świętego oleju, relikwii świętych i innych elementów nadprzyrodzonych i przesądów. [19] It’s often said that there was no tradition of scientific medicine in medieval times. [16]

By the 12th century and up to the 16th, the majority of people in the noble, mercantile, and clerical classes of European cities agreed on a specific form of medical learning, generally known as scholastic medicine. [16] Though by no means confined to medical tracts, many were thereby preserved, even if these treatises had little or no influence upon the kind of medicine that was being practiced within the monasteries housing them. [19] In Salerno, however, medicine had been practised from classical times, and medical training could last for 7 years or more. [23] Over these centuries, Greco-Roman medicine, the basis for medicine since the time of Galen, the Greek physician and philosopher, had grown stagnant and was virtually lost to the Western World. [22] By about 1100AD, an international body of philosophers and physicians, stretching north from Salerno to England, and east from Iberia to the German empire, had organised five Latin texts into a textbook called Ars Medicinae ("The Art of Medicine)" and later nicknamed the Articella ("The Little Art"). [16] Medieval university faculties of medicine made the Articella required reading along with the Canon of Medicine by Avicenna, first translated into Latin in the 1170s. [16] These authors and their medieval Latin followers created a medicine that was thoroughly holistic: sickness was explained by the imbalance or corruption of the four humours (blood, phlegm, yellow bile, black bile), the four principal liquids of the body. [16] I think that’s because I have a "clean" system … a Medieval system? It’s enough to convince me that medicine back in the day was far more effective than modern hubris assumes it was. [17]

The monks and nuns practicing medicine in Europe influenced far eastern practices such as Ayurveda. [22] The majority of people now experience medicine as compartmentalized, intermittent channels of care that are most often activated when health is already compromised, resulting in the common practice of treating symptoms. [22] There are people here in Germany that follow her practices as holistic, alternative medicine. [17] There were also growing concerns over the perversion of motives among these distinctly human practice areas due to the widespread demand for medicine and the captive, even coveted supply of knowledge and skills. [22] This body of knowledge, protected and accumulated through the study and practice of Monastic Medicine, was handled with both the physical and spiritual in mind. [22] Monastic medicine, at least in the form of ordained study and pubic practice, would come to an end. [22]

Before undertaking treatment, a physician trained in Galenic medicine took into consideration a wide range of factors, including complexion, environmental and personal "non-naturals", and symptoms of the disease. [16] Because the cure of disease was possible only through prayer and divine intervention, St. Benedict forbade the study of medicine. [19]

I don't like modern medicine and prefer to use herbal and home remedies for my ailments. [17] Other Germanic peoples, occupying lands to the north of the former empire where vestiges of Latin civilization quickly evaporated, had contact with neither Roman law nor Roman medicine. [19]

RANKINGOWANE WYBRANE ŹRÓDŁA(32 source documents arranged by frequency of occurrence in the above report)


War efforts in the spotlight

The CSIR’s research focus shifted in 1941 with the attack on Pearl Harbour. Australian war historian Boris Schedvin has written about the hectic scramble to increase the nation’s defence capacities and expand essential production following the attack, including expansion of the scientific workforce.

Minister John Dedman died in 1973.
Wikipedia (public domain)

The John Curtin government was commissioned in October, 1941. Curtin appointed John Dedman as the Minister for War Organisation and Industry, as well as the minister in charge of the CSIR. Dedman’s department was concerned with producing military supplies and equipment, and other items to support society in wartime.

Dedman instructed the council to concentrate on “problems connected with the war effort”. The CSIR responded robustly. By 1942, the divisions of food preservation and transport, forest products, aeronautics, industrial chemistry, the national standards laboratory and the lubricants and bearings section were practically focused on war work full-time.


Download Now!

We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Medieval Medicine The Art Of Healing From Head To Toe . To get started finding Medieval Medicine The Art Of Healing From Head To Toe , you are right to find our website which has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products represented.

Finally I get this ebook, thanks for all these Medieval Medicine The Art Of Healing From Head To Toe I can get now!

I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

wtf this great ebook for free?!

My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

It's very easy to get quality ebooks )

so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks

wtffff i do not understand this!

Just select your click then download button, and complete an offer to start downloading the ebook. If there is a survey it only takes 5 minutes, try any survey which works for you.


Obejrzyj wideo: Epoka średniowiecza w Europie - sonda


Uwagi:

 1. Malanos

  Tak, rozumiem cię. Jest w tym coś i doskonały pomysł, popieram to.

 2. Kantit

  Rozważam, jaki jest bardzo interesujący motyw. Dajcie z tobą, komunikujemy się w PM.

 3. Lucien

  Na twoim miejscu bym tego nie zrobiła.

 4. Yossel

  Wyrażenie wierne

 5. Ammi

  Bravo, what a phrase ..., the excellent thought

 6. Kilkree

  Niezwykła wiadomośćNapisać wiadomość