Czym jest silne państwo w historii?

Czym jest silne państwo w historii?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Trochę to rozumiem, ale Worlds Together, Worlds Apart często używa tego terminu i wydaje się to naprawdę mylące, co zasadniczo definiuje silne państwo. W szczególności dowiaduję się o oddzieleniu Baktrii od królestwa Seleucydów, aby stać się „silnym państwem”. Czy silne państwo musi być państwem militarnym? A może po prostu masz silną armię? Może po prostu silny ekonomicznie?

(Te pytania mają na celu rozbudzenie soków; jeśli możesz podać lepsze wyjaśnienie bez odpowiadania na nie, bądź moim gościem.)

(Ponadto, jakieś lepsze pomysły na tagi? Zostaw w komentarzach, a nie mam wystarczającej reputacji, aby tworzyć nowe.


„Pochodzenie porządku politycznego” Fukuyamy dogłębnie analizuje tę kwestię. Nie mam pod ręką kopii, ale z pamięci silne państwo to takie, które może skutecznie prowadzić politykę. W historii jest wiele przykładów słabych państw, które nie mogą realizować polityki z powodu ingerencji interesariuszy krajowych lub zewnętrznych. (też nie jestem pewien, czy jest różnica między „silnym państwem” a „silnym państwem w historii”).

Na samym dole znajdują się to, co teraz nazywamy „stanami nieudanymi” – stanami, które nie są w stanie wykonać podstawowych funkcji stanu. Na szczycie spektrum silne państwa są w stanie realizować trudną politykę, nie biorąc pod uwagę przeciwstawnych interesariuszy.

Na przykład:

 • przedrewolucyjna Francja; wszyscy wiedzieli, że struktura podatkowa została złamana, ale nikt nie był w stanie tego naprawić. Francja przez pewien czas była upadłym państwem, które łączyła przebiegłość i charyzma Ludwika XIV; Ludwikowi XV i XVI brakowało ani sprytu, ani charyzmy i porażka została ujawniona.

 • stany klienta, które muszą skonsultować się z innym stanem przed rozważeniem nowych zasad.

 • Artykuły Konfederacji zaowocowały słabym państwem; Konstytucja Stanów Zjednoczonych zaowocowała silniejszym stanem.

 • Grecja, która boleśnie zdawała sobie sprawę, że gospodarka jest załamana, ale nie mogła nawet spotkać się z bankierami. (oficer ds. pożyczek międzynarodowych obraził grecki związek zawodowy, więc siedział w oficjalnym biurze na szczycie budynku i został zignorowany, podczas gdy związek zawodowy spotykał się w stołówce na pierwszym piętrze i dalej doprowadzał kraj do bankructwa).

 • History Extra w tym miesiącu (przepraszam paywall, chociaż jest darmowy podcast). Zawiera bardzo ciekawą opowieść o udziale Azji w II wojnie światowej. Cała Azja wiedziała, że ​​musi uczestniczyć w zwycięstwie, aby być stroną pokoju. Chiny były zbyt słabym państwem, aby negocjować znaczące uczestnictwo; Siam (Tajlandia) był silniejszym, skuteczniejszym partnerem.

 • Z drugiej strony rozważmy niemieckie reformy gospodarcze w minionym stuleciu; wprowadzili zmiany, które były nie do pomyślenia dla żadnego innego narodu w Europie.


„Państwo” to pojęcie teoretyczne w naukach społecznych. Ma dwie wspólne definicje: „grupa uzbrojonych ludzi” i „metoda politycznego represjonowania wszystkich innych klas przez jedną klasę”. Definicja zastosowana w waszym tekście historii świata jest pierwszą definicją.

Silne państwo to takie, które następnie spełnia podstawowe wymagania utrzymania grupy uzbrojonych ludzi w swoich okolicznościach. Silniejsze państwa utrzymają grupę uzbrojonych ludzi w sposób, który zmniejszy prawdopodobieństwo rozpadu tej zdolności. To nie tylko liczby czy jakość, ale także miękka siła, która skutkuje wzrostem populacji, legitymizacją i zdolnością do mobilizacji, zdolnością do wiązania odległych, częściowo rządzonych państw pod wolą centralną lub sieciową. Mniej silne państwa będą podatne na inwazję, udaną lub nieudaną rewolucję lub rewoltę, masowy opór wobec podstawowych polityk (podatki, grunty, struktura rodzinna) lub polityk ezoterycznych (przystosowywanie dóbr luksusowych, uciążliwości publiczne, uprzejmość w obrębie jednej klasy).

Silne państwa mają możliwość narzucania swojej woli wewnętrznie i zewnętrznie, w ostatniej instancji siłą. Słabym państwom brakuje tej zdolności.

Nie wszystkie „słabe państwa” są koniecznie słabymi krajami lub narodami. Państwo nie jest krajem, ani narodem, ani rewolucyjną klasą. Państwa francuskie podczas wielkiej rewolucji były słabe do czasów Napoleona, z szybko zmieniającymi się celami polityki i stosunkowo zdezorganizowaną armią. Nowe innowacje w nacjonalizmie i niepaństwowych sieciach władzy pozwoliły społecznościom i społeczności Francji podejmować decyzje pomimo słabego państwa. Podobnie z tymi wczesnymi Stanami Zjednoczonymi.

Używając drugiej definicji, nieobecnej w twoim podręczniku, silne państwo to takie, które zapewniłoby ciągłość rządów klasowych przez klasę dominującą społecznie. Chociaż oczywiście zawiera to elementy obrony państwa przed zagrożeniami zewnętrznymi, państwa są dość skłonne do poddania się, dopóki utrzymany jest system rządów klasowych (wojna francusko-pruska, posiadłości korony angielskiej we Francji). Odpowiednio, ta druga definicja „silnego państwa” kładzie większy nacisk na zdolność do wewnętrznych represji klasowych lub represyjnej desublimacji. Może to oznaczać sojusze międzyklasowe. Klasycznym przykładem może być powojenny związek państwa opiekuńczego / pełnego zatrudnienia / niskiej inflacji w kapitalizmie. Zmniejszyło to zysk i zwiększyło siłę społeczną klasy robotniczej, ale także zmniejszyło bojowość klasy robotniczej. Ten rodzaj państwa rozciąga się poza formalny rząd i obejmuje aparat hegemoniczny i samo miejsce pracy.


Historia

AFSCME zostało założone podczas Wielkiego Kryzysu z prostego pomysłu, że profesjonalna służba cywilna jest niezbędna dla silnej demokracji. Interesy ludzi powinny być prowadzone przez osoby oddane służbie swoim społecznościom, a nie osoby, które mają bliskie powiązania z politykami. Ta idea utrzymywała AFSCME przez prawie dziewięć dekad, kiedy to z raczkującej organizacji kilku tysięcy ludzi wyrosło na jedną z najpotężniejszych sił w ruchu robotniczym.

Walka o służbę cywilną

Niewielka grupa białych kołnierzyków, profesjonalnych pracowników w Madison w stanie Wisconsin, obawiając się, że stracą pracę w służbie cywilnej z powodu politycznego patronatu, utworzyła Stanowe Stowarzyszenie Pracowników Wisconsin (WSEA), które później przekształciło się w Radę 24 (Państwowy Związek Pracowników Wisconsin). .

Członkowie WSEA organizują zebrania, maszerują, demonstrują i mocno lobbują w stanowej legislaturze, aby obalić ustawę, która zdemontowałaby państwowy system służby cywilnej.

Podobne stowarzyszenia pracownicze powstają w 19 stanach na konwencji Amerykańskiej Federacji Pracy (AFL), grupa, obecnie znana jako Amerykańska Federacja Pracowników Stanowych, Powiatowych i Komunalnych (AFSCME), jest „departamentem” Amerykańskiej Federacji Pracowników Rządowych ( AFGE).

AFSCME otrzymuje statut przez AFL Arnold Zander zostaje wybrany pierwszym międzynarodowym prezydentem AFSCME&rsquo po tym, jak utworzył koalicję 20 lokalnych przedstawicieli sektora publicznego w całym kraju.

2000 pracowników sanitarnych w Filadelfii strajkuje, aby zaprotestować przeciwko zwolnieniom i cięciom płac oraz wygrać pierwsze porozumienie przetargowe AFSCME&rsquo z dużym miastem.

1936-45

AFSCME koncentruje się na lobbingu w legislaturach stanowych w celu uchwalenia lub wzmocnienia przepisów dotyczących służby cywilnej, wzrost liczby członków z 10 000 do 73 000.

1945-46

Koniec II wojny światowej okres powojenny jest naznaczony falą strajków: robotnicy – ​​3,5 mln w 1945 r. i 4,6 mln w 1946 r. – strajkują o wyższe płace w powojennej gospodarce. .

Osiem stanów uchwala prawa, które karzą strajkujących pracowników publicznych. Kongres uchwala ustawę Tafta-Hartleya, która ogranicza związki zawodowe sektora prywatnego i ułatwia pracodawcom łamanie strajków.

AFL i CIO (Kongres Organizacji Przemysłowych) łączą się, tworząc członkostwo AFL-CIO AFSCME przekraczające 100 000.

Negocjacje o prawa

Seria strajków i demonstracji w Nowym Jorku wywiera presję na burmistrza Roberta Wagnera, aby podpisał dekret przyznający prawa do rokowań zbiorowych związkom reprezentującym pracowników miejskich pod przywództwem Rady Okręgowej 37 Prezydent Jerry Wurf, AFSCME zaczyna wygrywać wybory, dzięki którym jest najsilniejszym związkiem pracowników publicznych w mieście.

Prezydent John Kennedy wydaje rozporządzenie wykonawcze 10988, uprawniające do rokowań zbiorowych pracowników federalnych i tworzące sprzyjającą atmosferę dla wszystkich pracowników publicznych.

Jerry Wurf &mdash działający na platformie agresywnego organizowania się, walczący o prawa do rokowań zbiorowych dla pracowników sektora publicznego oraz reformę związkową/demokrację związkową &mdash zostaje wybrany drugim międzynarodowym prezydentem na odbywającej się co dwa lata Konwencji AFSCME.

Specjalna Konwencja AFSCME zmienia Konstytucję AFSCME i zawiera Kartę Praw dla członków związku, pierwszą w amerykańskim ruchu robotniczym.

Do końca roku kilka stanów wprowadza przepisy dotyczące rokowań zbiorowych dla pracowników sektora publicznego, członkostwo AFSCME osiąga 250 000.

Bojowe żądania szacunku

Połowa lat 60.

Więcej stanów uchwala przepisy o rokowaniach zbiorowych, żądania AFSCME&rsquo dotyczące poszanowania pracowników publicznych stają się powiązane z ruchem praw obywatelskich i postępowymi grupami, które protestują przeciwko ekonomicznej, rasowej i społecznej niesprawiedliwości.

Robotnicy sanitarni w Memphis w stanie Tennessee strajkują o uznanie związku i przeciwko dyskryminacyjnym praktykom miasta. Dr Martin Luther King Jr. maszeruje ze strajkującymi robotnikami i zostaje zamordowany, miasto zgadza się na uznanie związku robotniczego, komórki nr 1733 AFSCME.

William Lucy zostaje wybrany na sekretarza-skarbnika Międzynarodowego Związku, działacza na rzecz praw obywatelskich przez całe życie, Lucy ściśle współpracowała z dr Martinem Lutherem Kingiem Jr. w Memphis w stanie Tennessee i kierowała delegacją robotniczą do RPA po wyborze prez. Nelson Mandela.

W Pensylwanii około 46 000 reprezentowanych przez AFSCME pracowników państwowych strajkuje za godziwe pensje i jest to pierwszy legalny strajk na dużą skalę pracowników publicznych.

Władza poprzez organizację i działania polityczne

Połowa lat 70.

Ponad 60 niezależnych stowarzyszeń pracowników stowarzyszonych z AFSCME.

Nowojorskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Cywilnej (CSEA), liczące 250 000 członków, jest stowarzyszone z AFSCME i zwiększa liczbę członków ponad milion.

Lata 80.

W erze nastrojów anty-publicznych AFSCME znacznie zwiększa swój polityczny aktywizm i widoczność oraz pomaga w wyborze kandydatów popieranych przez AFSCME na wszystkich szczeblach rządowych. Prawa do rokowań zbiorowych zdobywa się w trzech nowych stanach: Illinois, Ohio i Nebrasce.

Prezydent Ronald Reagan łamie strajk PATCO (Organizacji Zawodowych Kontrolerów Ruchu Lotniczego), rozpoczynając erę ataków na pracowników zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

60-tysięczna delegacja AFSCME&rsquos, największa ze wszystkich związków zawodowych, prowadzi Dzień Solidarności AFL-CIO i masową demonstrację w Waszyngtonie, domagając się sprawiedliwego traktowania amerykańskich robotników.

Robotnicy miejscy w San Jose w Kalifornii, członkowie komórki nr 101 AFSCME, prowadzą pierwszy w historii narodu strajk w sprawie równości płac robotnic.

Umiera prezes AFSCME Jerry Wurf. Po jego śmierci członkowie związku i przyjaciele tworzą Wurf Memorial Fund, aby uczcić jego życie i dziedzictwo. Zapewnia wsparcie dla badań, stypendiów i rozwoju przywództwa w celu promowania uzwiązkowienia sektora publicznego i wzmocnienia zdolności przywódców związkowych do sprostania wyzwaniom XXI wieku.

Gerald McEntee zostaje wybrany trzecim międzynarodowym prezydentem union&rsquos. Karierę AFSCME rozpoczął w 1958 roku jako członek i kontynuował jako organizator i lider w Pensylwanii. Kierował dążeniem do uzwiązkowienia ponad 75 000 pracowników służb publicznych w Pensylwanii i był największą mobilizacją związkową w Stanach Zjednoczonych w tamtym czasie.

Krajowy Związek Pracowników Szpitali i Opieki Zdrowotnej (NUHHCE) jest powiązany z AFSCME i umacnia związek jako wiodący głos w obronie praw pracowników służby zdrowia.

Członkostwo AFSCME przekracza 1,2 miliona.

Delegaci na Konwencji AFSCME zobowiązują się do śmiałego programu agresywnej organizacji.

AFSCME w XXI wieku

60 000 pracowników służb publicznych w kilkunastu stanach i Portoryko organizuje się z AFSCME – największym pojedynczym rokiem organizowania się od trzech dekad.

Kolejnych 55 000 pracowników dołącza do członkostwa w AFSCME, osiągając 1,3 miliona.

Delegaci Konwencji AFSCME przyjęli Rezolucję XXI wieku, tworząc komisję do zbadania każdego aspektu związku i sformułowania zaleceń do Konwencji AFSCME z 2006 roku.

AFSCME zwiększyło swoje szeregi do 1,6 miliona członków.

Plan 21st Century Power to Win został przyjęty na 37. Międzynarodowej Konwencji AFSCME, a delegaci uczestniczyli w spotkaniu w ratuszu, aby omówić realizację planu.

Dzięki oddolnym wysiłkom w całym kraju AFSCME pomogło powstrzymać administrację Busha przed prywatyzacją ubezpieczeń społecznych.

Dzięki skoordynowanym wysiłkom związek pomógł zdobyć sześć domów gubernatorów i odzyskać izby ustawodawcze w 10 stanach, a także odzyskać Izbę Reprezentantów USA i Kongres USA.

Związek stworzył nową markę i tożsamość, która obejmowała nowe logo i slogan: We Make America Happen.

40 000 wolontariuszy zmobilizowało się, by wybrać prez. Barack Obama i wiceprezes. Joego Bidena.

AFSCME był najwyższym związkiem organizacyjnym w AFL-CIO.

AFSCME odegrało ważną rolę w zdobyciu reformy opieki zdrowotnej i uzyskaniu ulg podatkowych dla stanów poprzez amerykańską ustawę o reinwestycji i odbudowie (ARRA).

AFSCME zwołało pierwszą w historii krajową Konferencję Next Wave dla nowych i młodych liderów lokalnych związków i rad. Blisko 600 Next Waver zbiega się w Chicago, Illinois.

Lee A. Saunders został wybrany na sekretarza-skarbnika międzynarodowego w lipcu na Międzynarodowej Konwencji. Saunders dołączył do Stowarzyszenia Pracowników Służby Cywilnej Ohio (OCSEA), kiedy pracował dla stanu Ohio w wieku 20 lat. Saunders pracował dla AFSCME na wielu stanowiskach od 1978 roku, ostatnio jako asystent wykonawczy AFSCME Pres. Geralda McEntee. W tej roli był odpowiedzialny za kierowanie najskuteczniejszą operacją polityczną i ustawodawczą w historii amerykańskiego ruchu robotniczego.

W lutym 2011 r. prawie 200 000 pracowników służb publicznych Wisconsin, w tym ponad 60 000 członków AFSCME, utraciło prawo do zbiorowych negocjacji dotyczących opieki zdrowotnej, emerytury i warunków pracy. W odpowiedzi dziesiątki tysięcy protestujących przez wiele miesięcy demonstrowały na Kapitolu w Madison. Zorganizowano kampanię odwoławczą, która ostatecznie doprowadziła do usunięcia ze stanowiska dwóch republikańskich senatorów stanowych.

W Ohio ustawa senacka 5 (SB 5) dotyczyła rokowań zbiorowych pracowników sektora publicznego. Członkowie AFSCME, współpracujący z innymi związkami i partnerami koalicyjnymi, zebrali wystarczającą liczbę podpisów, aby umieścić referendum w sprawie uchylenia w głosowaniu Ohio & rsquos w listopadzie 2011 roku. Mieszkańcy Ohio zdecydowaną większością głosowali za uchyleniem SB 5 i ochroną układów zbiorowych pracowników sektora publicznego.

Lee A. Saunders zostaje wybrany Międzynarodowym Prezydentem w czerwcu na Międzynarodowej Konwencji, stając się pierwszym Afroamerykańskim Prezydentem Union&rsquo. Saunders zastępuje Geralda McEntee, który przez ponad 30 lat służył związkowi jako prezydent i nadzorował wzrost członkostwa i władzy politycznej AFSCME&rsquo. Pod przywództwem Saunders&rsquo związek angażuje się w największą w historii mobilizację wyborczą, aby ponownie wybrać prezydenta. Baracka Obamy.

Prawicowy atak na prawa robotników trwa nadal, gdy antyzwiązkowi politycy w Indianie i Michigan uchwalają prawa do pracy mające na celu osłabienie potęgi związkowej.

AFSCME nadal agresywnie organizowało nowych członków, dodając tysiące pracowników ratownictwa medycznego i 7500 dostawców opieki domowej z Vermont, którzy później zdobyli podwyżki do 30% w swoim pierwszym kontrakcie.

AFSCME inicjuje program 50,000 Stronger, aby organizować nowych członków, opierając się w dużej mierze na organizatorach wolontariuszy, czyli VMO. Międzynarodowa Unia i jej afilianci nie tylko osiągnęli ten cel, ale prawie podwoili go i dodali 92 155 członków do czasu lipcowej konwencji.

Pres. Saunders inicjuje AFSCME Strong, kompleksową rozbudowę kampanii 50 000 Stronger, aby wzmocnić związek w miejscu pracy i dodać nowych członków, aby odeprzeć ataki antyzwiązkowych miliarderów i polityków.

Pres. Saunders zostaje ponownie wybrany na 42. Międzynarodowej Konwencji. A New York Times Profil tego lata podkreśla zmianę, którą reprezentuje AFSCME Strong, nazywając ją „bądź ambitnym przedsięwzięciem”, „która „już wypłaca dywidendy”, i spłacając pres. Saunders za jego &bdquouwagę dla rangi [AFSCME].&rdquo

Przytłaczająco, pracownicy z Public Employees Union, Local 1 w Północnej Kalifornii, głosują za przyłączeniem się do AFSCME, dodając ponad 6500 nowych członków.

Republikanie przejmują pełną kontrolę nad legislaturą i biurem gubernatora w stanie Iowa i szybko eliminują prawa do rokowań zbiorowych dla pracowników sektora publicznego. House File 291 ostro ograniczył zakres tego, o co AFSCME i inne związki mogą się targować, i wymagał tendencyjnych wyborów, aby ponownie certyfikować związki, które liczą tych, którzy głosują, jako głosy „bdquono”. Niemniej jednak, pracownicy publiczni Iowa głosowali ponad 90% marginesem za utrzymaniem związku w każdym z trzech lat od wejścia w życie prawa.

Elissa McBride zostaje sekretarzem-skarbnikiem AFSCME. McBride służył ruchowi robotniczemu przez trzy dekady jako członek, organizator, trener i lider. W latach 2001-2017 była dyrektorem Departamentu Edukacji i Przywództwa AFSCME&rsquos.

Tysiące ludzi gromadzą się w Memphis, aby uczcić 50. rocznicę strajku pracowników sanitarnych w 1968 r. i zabójstwa dr. Martina Luthera Kinga Jr., który przebywał w mieście, aby wspierać robotników, prowadząc wezwanie do działania na rzecz sprawiedliwości ekonomicznej i społecznej dla wszystkich pracujący ludzie.

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych w stronniczym orzeczeniu 5-4 w Janus przeciwko Radzie AFSCME 31, obala precedens z czterech dekad, który stanowi, że pracownicy sektora publicznego objęci układami zbiorowymi pracy mogą uniknąć płacenia sprawiedliwej części kosztów reprezentacji związkowej. ten Janus sprawa, finansowana przez zamożne korporacyjne interesy specjalne, jest atakiem na wolność ludu pracującego, kulminacją trwającej od dziesięcioleci zaaranżowanej kampanii mającej na celu zniszczenie potęgi związków. Ale z powodu podwalin, jakie stworzyła kampania AFSCME Silna, związek zatrzymuje 94 procent pracowników, których reprezentuje i doświadcza wzrostu o ponad 9000 członków płacących składki i 18,000 płacących składki emerytów w ciągu poprzedniego roku.

AFSCME kontynuuje rozszerzanie praw pracowników służb publicznych poprzez zapewnienie rokowań zbiorowych dla 40 000 opiekunów rodzinnych w Kalifornii i 20 000 pracowników stanowych w Nevadzie, co jest największym od 16 lat rozszerzeniem praw do rokowań zbiorowych dla pracowników stanowych w całym kraju.


Idaho - Historia i dziedzictwo

Przed przybyciem europejskich i meksykańskich odkrywców, około 8000 amerykańskich Indian, reprezentujących dwie odrębne grupy, zamieszkiwało Idaho: plemiona Shoshone i Bannock z Shoshone-Bannock, Shoshone Paiute i plemiona Plateau z Coeur d'Alene. Nez Perce i Kootenai. Dziś dziedzictwo amerykańskich Indian Idaho, ich plemiona i wodzowie znajdują odzwierciedlenie w nazwach hrabstw, takich jak hrabstwa Nez Perce, Benewah, Shoshone, Bannock i Kootenai oraz społeczności Shoshone, Pocatello, Blackfoot, Nezperce, White Bird, Kamiah, Lapwai, Weippe, Kooskia , Picabo i Tendoy.

Powiązana zawartość

Hiszpańscy odkrywcy wyruszyli w podróż na zachód począwszy od 1592 roku. Hiszpanie przywieźli świnie, konie, drób domowy, pomidory, fasolę, kukurydzę i czosnek Indianom amerykańskim na północnym zachodzie. Lewis i Clark byli pierwszymi Euro-Amerykanami, którzy postawili stopę na tym, co jest obecnie znane jako Idaho. Spotkali mówiących po hiszpańsku Indian amerykańskich, a także tych, którzy mówili ich językiem plemiennym. Po ekspedycji pojawili się francusko-kanadyjscy traperzy, którzy stworzyli nazwy społeczności, takie jak Coeur d'Alene (z fr.

Nawet wpływ hawajskich wyspiarzy zatrudnionych jako robotnicy w północno-zachodnim handlu futrami zyskał uznanie poprzez nadanie nazwy hrabstwu Owyhee. Prawie cały personel Fort Boise w latach 1834-1844 pochodził z Wysp Hawajskich.

Ludzie gór, w tym Hiszpanie i Meksykanie, żyli z ziemi jako traperzy i myśliwi. W latach 60. XIX wieku w Dolinie Skarbów żyło wielu meksykańskich vaqueros (kowbojów). W 1863 roku Meksykanie wydobywali kopalnie w Spanishtown, obozie w pobliżu Rocky Bar. Jesus Urquides, jeden z kilku odnoszących sukcesy meksykańskich biznesmenów, przybył do Boise w 1863 roku, stał się znanym pakowaczem północno-zachodniego Pacyfiku i zbudował Hiszpańską Wioskę w latach 70. XIX wieku, aby pomieścić swoich meksykańskich pakowaczy. Spis z 1870 r. obejmował 60 osób urodzonych w Meksyku.

York, Afroamerykański sługa Williama Clarka, podróżował przez tereny dzisiejszego Idaho w 1805 roku z ekspedycją Lewisa i Clarka. Szanowany wówczas przez Indian, dziś York przypisuje się wielkiej wartości dla sukcesu podróży. Niektórzy traperzy futer, handlarze i górnicy, którzy za nimi podążali, byli Afroamerykanami, w tym jeden, który pomagał w budowie pierwszej misji na północnym zachodzie. Aż po wojnie secesyjnej na Zachód przybywali tylko wolni czarni lub zbiegli niewolnicy, chyba że sprowadzili ich właściciele. Uruchomienie linii kolejowej przez południowe Idaho począwszy od lat 80. XIX wieku spowodowało, że wielu Afroamerykanów osiedliło się w Pocatello. Cztery kompanie żołnierzy z 24 Pułku (jednostka afroamerykańska) zostały wysłane do Idaho 1899 w celu utrzymania porządku podczas strajków górniczych Coeur d'Alene. Spis ludności Idaho z 1900 r. wymienia 940 Afroamerykanów.

W pewnym momencie, podczas gorączki złota na początku XIX wieku, jedna czwarta populacji Idaho stanowiła Chińczyków. W 1870 r. większość górników z Idaho stanowili Chińczycy.

W połowie XIX wieku, podobnie jak w innych zachodnich stanach, większość wczesnych osadników z Idaho uciekła na Wschód, aby uniknąć tego, co uważali za oficjalnie usankcjonowane nękanie jednostek za ich przekonania. Tak było w przypadku mormonów uciekających przed prześladowaniami oraz zwolenników Unii i Rebeliantów desperacko starających się uciec przed wojną secesyjną.

W latach 90. XIX wieku kilka tysięcy japońskich robotników budowało linię kolejową przez Idaho.

W 1896 roku Idaho stało się czwartym stanem w kraju, który przyznał kobietom prawo do głosowania. Ustawodawca terytorialny był bliski przyznania kobietom prawa do głosowania już w 1869 r. W 1867 r. ustawodawca terytorialny uchwalił ustawę czyniącą Idaho państwem wspólnotowym. Dopiero na przełomie wieków kobiety w kilku stanach miały równe prawa do majątku rodzinnego. W 1972 r. Idaho zostało pierwszym stanem w kraju, który ratyfikował poprawkę o równych prawach.

W latach 1900-1920 duża liczba imigrantów baskijskich przybyła do Idaho z Pirenejów, aby pracować jako pasterze owiec. Dziś Boise ma największą społeczność baskijską w Stanach Zjednoczonych.

Idaho było pierwszym stanem w kraju, który wybrał żydowskiego gubernatora. Moses Alexander został wybrany w 1914 roku i ponownie wybrany w 1916 roku.

W 1990 roku Larry EchoHawk był pierwszym rdzennym Amerykaninem, który został wybrany prokuratorem generalnym dowolnego stanu w Stanach Zjednoczonych.

Społeczności Indian amerykańskich w Idaho’

Coeur d’Alene Tribe
Przetłumaczona z francuskiego nazwa „Coeur d’Alene” pochodzi od francuskich handlarzy futrami i traperów, którzy po raz pierwszy zetknęli się z Indianami Schitsu'umish. Termin faktycznie oznacza „serce szydła”, odnosząc się do ostrości umiejętności handlowych członków plemienia, wykazujących się w ich kontaktach z handlarzami futrami. Pseudonim utknął. Pewien Francuz opisał nawet plemię jako „największych kupców na świecie”.

Plemienna ojczyzna Coeur d’Alene’ obejmuje prawie pięć milionów akrów obszaru dzisiejszego północnego Idaho, wschodniego Waszyngtonu i zachodniej Montany. W przeciwieństwie do plemion z równin, Coeur d'Alenes nie byli koczowniczymi. Wioski indiańskie Coeur d'Alene powstały wzdłuż rzek Coeur d'Alene, St. Joe, Clark Fork i Spokane. Plemiona te handlowały z plemionami sąsiednimi iz wieloma plemionami daleko na wybrzeżu Pacyfiku.

Starożytne szlaki handlowe łączyły Coeur d'Alenes z Nez Perce, Szoszonami i Bannockami na południu i południowym wschodzie. Na wschodzie były plemiona Wielkich Równin i ogromne stada bawołów. Wraz z przybyciem koni młodzi ludzie z Coeur d'Alene wyruszyli na wschód, by polować na bizony. Jednak te podróże nie były konieczne do przetrwania. Były postrzegane jako przygody, a nawet rytuały przejścia dla młodzieży, która wejdzie w męskość i przywódcze role. Wszystkie starożytne plemienne szlaki handlowe i ścieżki pozostają do dziś. W rzeczywistości te same trasy są nadal używane w całym kraju i nazywane są autostradami międzystanowymi.

Kacze plemiona Shoshone-Paiute
Rezerwat Indian Duck Valley jest domem dla około 900 z 1700 członków plemiennych Shoshone-Paiute. Położona 96 mil na północ od Elko na wysokiej pustyni w północno-wschodniej Nevadzie i południowo-zachodnim Idaho, mieszanka Indian Shoshone z Zachodniego, Północy i Malheur Paiute reprezentuje plemię. Całkowity areał obejmuje 289 819 akrów ziemi plemiennej 144 274 akrów w hrabstwie Elko w stanie Newy i 145 545 akrów w hrabstwie Owyhee w stanie Idaho. W Wildhorse Reservoir znajduje się również 3981,68 akrów gruntów publicznych.

Podczas gdy duża część ziemi przeznaczona jest na rolnictwo, głównym źródłem dochodu plemienia jest sprzedaż zezwoleń połowowych w jego dwóch dużych zbiornikach. Eksploatacja mariny na jednym z jej jezior i sprzedaż zezwoleń na wypas na 260 000 akrów wybiegu zapewniają dodatkowe dochody plemieniu. Inne ograniczone zatrudnienie dostępne dla mieszkańców można znaleźć w kilku małych, plemiennych firmach, w tym w pralni samoobsługowej, sklepie ogólnospożywczym, kawiarni i stacji benzynowej.

Plemię Nez Perce
Nez Perce to myląca nazwa nadana plemieniu przez francusko-kanadyjskich traperów. Francuzi tłumaczą to jako „przekłuty nos”. Mimo że Nez Perce nie przebili nosów, nazwa pozostała i dziś wymawia się ją „Nezz Purse”. Ni Mii Pu (Ni-MEE-Poo) tak nazywają siebie członkowie plemienia. To znaczy „Lud”.

Kiedy zmęczona i głodna Ekspedycja Lewisa i Clarka napotkała Nez Perce na prerii Weippe w 1805 roku, Ni Mii Pu postanowili pomóc odkrywcom przetrwać. Karmili je i odświeżali, pomagali budować kajaki i wskazywali kierunki na Ocean Spokojny.

Dziś rezerwat Nez Perce w Idaho obejmuje około 138 000 akrów. Około 1800 z 3100 zarejestrowanych członków plemienia mieszka w samym rezerwacie. Dziewięcioosobowy Komitet Wykonawczy Plemienia Nez Perce jest organem zarządzającym rezerwacją.

Plemię Shoshone i Bannock
We wschodnim Idaho, wzdłuż autostrad międzystanowych 1-15 i 1-86, znajduje się rezerwat Indian Fort Hall o powierzchni 544 000 akrów na niewielkiej części ziemi, na której Indianie Shoshone i Bannock żyli od ponad 10 000 lat.

Przed udokumentowaną historią Shoshone i Bannock pierwotnie wędrowali po obszarach dzisiejszych stanów Wyoming, Utah, Nevada i Idaho. W poszukiwaniu pożywienia polowali, zbierali i łowili łososie. Konie wprowadzone na początku XVIII wieku pozwoliły niektórym grupom pokonywać duże odległości w pogoni za bizonami.

Prezydenckie rozporządzenie wykonawcze ustanowiło rezerwat o powierzchni 1,8 miliona akrów w 1867 roku, ale błąd badania zmniejszył obszar rezerwatu do 1,2 miliona akrów w 1872 roku. Późniejsze wkroczenia zmniejszyły rezerwat do obecnego rozmiaru.

Pierwszymi białymi ludźmi, którzy eksplorowali Zachód, byli traperzy i odkrywcy. Sacajawea, Lemhi Shoshone, towarzyszyła Lewisowi i Clarkowi nad Oceanem Spokojnym w 1805 iz powrotem w 1806. Odwiedź Sacajawea Interpretive, Cultural and Education Centre w Salmon oraz Fort Hall Museum w Fort Hall, ID.

Plemię Salish
Rezerwat Indian Flathead (1,244,000 akrów) jest domem dla Skonfederowanych Plemion Salish i Kootenai. W tej konfederacji członkowie Salish i Pend d'Oreilles utworzyli jedno plemię, a Kootenai drugie. Siedziba plemienia znajduje się w Pablo, Mont.

Tradycyjni Salish i Kootenai polowali na bawoły na Wielkich Równinach, a także na jelenie, łosie i inne dzikie zwierzęta w zachodniej części Mont. Różnorodne pokarmy roślinne, takie jak gorzki korzeń, camas, mech, dzika cebula, indyjskie ziemniaki i jagody brekinia były zbierane podczas ich sezonów i konserwowane do późniejszego wykorzystania.

Północno-środkowe Idaho
Historia Idaho jest głęboko spleciona z Indianami, którzy jako pierwsi zamieszkiwali tę ziemię. Poznaj historię amerykańskich Indian Idaho’s, odwiedzając Narodowy Park Historyczny i Szlak Nez Perce. Historyczny park i muzeum składają hołd życiu i dziedzictwu ludu plemienia Nez Perce. Pierwotnie opracowany jako lokalizacja misji Nez Perce, dwa lata po tym, jak misjonarze Henry i Eliza Spalding osiedlili się w Lapwai Creek w 1836 roku, dziś ta strona służy jako siedziba National Park Service i zawiera główne centrum interpretacyjne wyjaśniające historię Nez Perce. Park składa się z 38 miejsc rozsianych po czterech stanach i jest jedynym parkiem narodowym, który celebruje ludzi zamiast miejsca. Zawiera ponad 5000 historycznych fotografii i 24 historyczne miejsca, które opowiadają historię mieszkańców Nez Perce. Zwiedzający mogą również obejrzeć film o kulturze i historii Nez Perce.

Aby poznać naprawdę wszechogarniającą historię Idaho, zatrzymaj się wzdłuż Szlak Lewisa i Clarka. Przeżyj ponownie kroki historycznej ekspedycji Lewisa i Clarka w Riverside Tepee and Canoe Camp, gdzie poznasz historię Lewisa i Clarka, zajęcia historyczne i kulturowe rdzennych Amerykanów, inscenizacje ekspedycji, specjalne wydarzenia i praktyczne zajęcia z personelem Indian amerykańskich. Przeżyj wycieczki łodzią po rzece, wyprawy wędkarskie z przewodnikiem, kajaki i kajaki.

Historia górnictwa w Dolinie Srebra
Północne Idaho jest pełne historii i opowieści z czasów wielkiej ery górniczej. Przeżyj to spojrzenie w czasie podczas wycieczki do Srebrna Dolina łącznie z Wallace, Murray, Prichard i Kellogg.

Do niedawna górnictwo było siłą napędową Wallace'a. Założona w 1892 roku Wallace służyła jako centrum zaopatrzenia dla jednego z największych obszarów produkcji srebra na świecie pod koniec XIX wieku. Dziś całe miasto znajduje się w Krajowym Rejestrze Miejsc Zabytkowych. Magazyn Północnego Pacyfiku – klejnot architektury – i Muzeum Górnictwa Okręgowego Coeur d'Alene służą jako centra interpretacyjne historii regionu. Muzeum Oasis Bordello zapewnia bardziej „kolorową perspektywę” przeszłości miasta, a kopalnia Sierra Silver Mine daje dobre wyczucie życia podziemnego górnika.

Położony w pobliżu Wallace w Idaho Panhandle, Murray i Prichard zawiera również historię wczesnych kopalni, które umieściły Idaho na mapie. Udaj się do Murray, aby zobaczyć słynną restaurację i bar Spragpole Museum wraz z barem Bedroom Gold Mine.

Następnie udaj się na południowy zachód do Kellogg gdzie dzieci będą cieszyć się płukaniem własnego złota podczas Crystal Gold Mine Tour. Ta 30-minutowa wycieczka zabiera zwiedzających w głąb tej starej kopalni, która po tym, jak górnik Tom Irwin wysadził w powietrze górę, aby ukryć wejście do kopalni w 1882 roku, leżała ukryta przed światem przez ponad 100 lat. Odwiedzający doświadczają minionych czasów, obserwując stary samochód kopalniany Toma i narzędzia w środku. Utwardzone ścieżki spacerowe ułatwiają poruszanie się osobom w każdym wieku.

Południowo-Idaho
Na wycieczkę historyczną dzieci nie zapomną, wycieczka po południowo-wschodnim Idaho jest koniecznością. Zacznij od Fort Hall w Pocatello, replika historycznego obiektu, który służył pionierom podróżującym wzdłuż szlaku oregońskiego. Wejdź przez masywne drewniane bramy i przejdź się przez halę firmową, salę graniczną, salę indiańską, kowala i pokój stolarza. Zadaszony wóz i tipi uatrakcyjniają ekspozycję plenerową. Web: www.forthall.net or 208-234-1795.

If the kids are ready for a break, travel southeast to Lava Hot Springs. For centuries many Indian tribes called these natural hot water springs "healing waters." Geologists theorize the water has been a consistent 110 degrees for at least 50 million years. Today the State of Idaho maintains this world-famous resort complex year-round, offering hot mineral baths at 110 degrees Fahrenheit that are sulfur and odor-free. In addition to the hot pools there is a free form Olympic-size swimming and diving pool for summer fun.

Continuing southeast to Montpelier, stop at The National Oregon/California Trail Center which offers an excellent, structured educational experience about the largest mass migration in American history, the Oregon Trail. Ride in a computer-controlled covered wagon. Journey the trails with experienced guides in period costumes.

Finally if your family is a Napoleon Dynamite fan, visit the movie location site in Preston and check out specific places and items such as Napoleon’s house, Preston High School and Uncle Rico’s van.

Sacajawea Heritage Days celebrates the assistance Sacajawea, a native of the Lemhi valley, gave to the Lewis and Clark Expedition as it passed through the Lemhi Valley. The event features the annual Great Salmon Valley Balloonfest with hot air balloons, arts and crafts reminiscent of the period, breakfast, cattlemen's barbeque, a concert, talent stage, Lewis & Clark artifact replicas, tribal dancing and an ice cream social.


HistoryLink.org

The city of Battle Ground lies near the geographical center of Clark County, 16 miles northeast of Vancouver. The city is sheltered by the Cascades to the east and the Coast Range to the west, and the climate is generally mild. At the time of first contact by Euro-Americans the area was occupied mainly by Chinook and Western Klickitat Indians. The name Battle Ground, which commemorates an 1855 "battle" that never actually happened, originally referred to a site northeast of the current city, near what is today called Battle Ground Lake. The first permanent non-Indian settler put down roots on the eastern edge of today's Battle Ground in 1862, and the earliest homesteaders tended to congregate to the north and east of today's city. It wasn't until the railroad came through in 1902 that the name Battle Ground became associated exclusively with the town, and the first town plat was recorded the following year. Formal incorporation did not come until 1951, making Battle Ground the most recent city in Clark County to take that step. The town's economy was dominated by timber, agriculture, and dairy, but population growth was extremely slow until the last decades of the twentieth century. In recent years, as its legacy industries have declined in importance, Battle Ground's proximity to both Portland and Vancouver has drawn a flood of new residents. The first decade of the twenty-first century has seen it become one of the fastest-growing cities in the state, and it remains the commercial, cultural, and educational hub of central Clark County.

Chinook and Klickitat

The first European and American visitors to present-day Clark County tended to travel along the region's rivers, and the first Native Americans they encountered were Chinookan-speaking groups that ranged up and down the lower reaches of the Columbia and its tributaries. Inland, in the central and eastern parts of the county, there were scattered bands of Klickitat (Chinookan for "beyond the mountains") who mixed with members of the Cowlitz tribe to the north and became known as the Western Klickitat. Originally from the Rocky Mountain area, the Klickitat had been driven west by Cayuse Indians before Euro-American settlers arrived. Many settled in Eastern Washington, but some crossed the Cascade Mountains and took up a life of hunting, fishing, and gathering in the west.

Chinook society was heavily dependent on rivers for both sustenance and trade, and it was on the banks of the Columbia and the lowers reaches of its major tributaries that permanent Chinook settlements were found. Although they may have had seasonal encampments inland in the Battle Ground vicinity, accounts of early explorers and settlers do not record permanent habitations there.

For their part, the Western Klickitat moved seasonably between the foothills of the Cascade Mountains and as far west and north as Puget Sound. By the time non-Indian settlers arrived in the Battle Ground area in the 1860s and 1870s, there were relatively few Native Americans left in the vicinity-- epidemics carried to them by traders decades earlier had devastated all the tribes.

A Battle Ground Without a Battle

Battle Ground owes its name to an unfortunate encounter between Indians and U.S. volunteer soldiers in 1855 (at least one source puts it a year later, but appears to be incorrect). Tension had been building between the growing number of white settlers and the Native American population throughout the Northwest, particularly to the east of the Cascade Mountains. The Yakama Indian War started in October 1855, and there also was violence in the Columbia River Gorge, the Puget Sound region, and at scattered other locations.

As a precautionary measure, the U.S. Army at Fort Vancouver ordered a band of Indians (probably of mixed Cowlitz/Klickitat lineage) to move to encampments next to the fort, a form of "protective custody" that the Indians accepted without much protest. That changed in November 1855, when rumors spread that a group of Indians planned to rise up and slaughter the settlers. Although these rumors were false, the Indians feared that they would be subject to preemptive attack by jittery whites. A group of them, led by Chief Umtuch (sometimes spelled "Umtux" and other variations), stole away from their encampment near the fort and headed for the Cascade Mountains to the east. A cavalry company of the Territorial Militia, under the command of Captain William Strong, was sent in pursuit, and it was widely expected that there would be violence when the two groups met.

Precise dates are hard to come by, but it appears that Captain Strong and his troops caught up with the Indians on or about November 7, 1855, near what is today called Battle Ground Lake, to the north and east of the present city of Battle Ground. Despite the strong anti-Indian sentiment then prevailing, Strong was not set on violence. After lengthy and sometimes tense negotiations, and assurances that they would come to no harm at Fort Vancouver, the Indians agreed to return.

What happened next is shrouded in a confusion. Some accounts say that more aggressive Indians in Umtuch's group killed the chief, believing that he had betrayed them. Others insist that Umtuch was shot accidentally when both cavalry and Cowlitz fired their guns in the air to celebrate the peaceful end to the confrontation. Yet a third version, and one that seems least likely, is that Chief Umtuch was given an ornate military uniform to wear in commemoration of the agreement to peaceably return to the fort, and while returning to the Indians' camp was shot by one of his own men who mistook him for an armed and aggressive soldier. The version told by Captain Strong's son, Thomas, in a book written 50 years later, may be the closest to the truth:

After a tense standoff, Strong was able to convince the Indians that no one from his ranks had intentionally shot Chief Umtuch. The band eventually agreed to return to the fort, asking only that they be given time to bury their slain leader according to their traditions and in private. After some hesitation, Captain Strong agreed. He returned to Fort Vancouver with his troops, and no Indians, and that was when the only real fight started.

The frightened settlers at the fort were expecting either news of a massacre of the "renegades" or the sight of them being marched back, bowed and bound. When told that the Indians had been left unguarded to mourn and bury their chief, the settlers were incensed. Strong reportedly was attacked by an enraged settler wielding a knife and suffered a cut to his face before subduing the man. Adding insult to this injury, the women of the fort presented Strong with a red petticoat, which they said should henceforth be used as his unit's banner. Despite the insult, Strong accepted the undergarment with great grace and dignity, saying that although it had been given in ignorance and spite, the militia would fly it proudly.

Within a few days, the Indians returned to Fort Vancouver, as they had promised they would. In Thomas Strong's accounts, upon their return

The area in which Chief Umtuch met his end was known at that time as Old Burn. It was briefly and mockingly renamed Strong's Battle Ground, which was quickly shortened to simply Battle Ground after the Indians had peacefully returned. While there is some uncertainty about where exactly the meeting with Umtuch's band took place, one thing is certain -- it did not take place in present-day Battle Ground. Umtuch's grave has never been found, but most authorities believe that the meeting, and Chief Umtuch's death and burial, occurred in a valley to the east of what is now Battle Ground Lake State Park. It was not until the coming of the railroad nearly 50 years later that a small community to the west was to lay exclusive claim to the Battle Ground name.

The First Settlers

The earliest new settlers in what is now Clark County tended to emulate the Indians by locating along the region's main rivers, and it was not until 1862 that John Tuke (1826-1922) moved to the center of the county and became Battle Ground's first homesteader. The Irish-born Tuke staked a claim to land near a high hill (now called Tukes Mountain) just to the east of today's city, and he started to farm the land. He must have been fairly intrepid -- early accounts described the area as "bushy flat land with some dead timber … rich bottomland soil interspersed with swamps … either knee-deep in mud or dust, depending on the time of year" (Battle Ground . In and Around, 89).

Tuke had the area pretty much to himself for two or three years. A small group of Irish immigrants, with names like Farrell, O'Brien, and O'Donnell, arrived in the mid-1860s and started a community they called Dublin, just beyond the northern edge of present-day Battle Ground. Today's Sacred Heart Catholic Cemetery was originally called Dublin Cemetery, and that is where John Tuke is buried.

To the south of Dublin, another gathering of settlers moved in, and they named their community Maple Grove. Among the earliest homesteaders there were George Gasaway (1838-1903), who filed his claim in 1865, and William Goodnight (1834-1909) and family, who arrived in 1868. Today's Main Street in Battle Ground marked an informal boundary line between the communities of Dublin and Maple Grove.

To the northeast of today's Battle Ground, near Battle Ground Lake, the earliest settlers included George Miller, Robert Cresap, Jack Beam, William Palmer, and Joseph Woodin. This area shared the Battle Ground name for years, then briefly was known as Old Battle Ground, and is now called Crawford.

The area's first post office to carry the name Battle Ground opened in 1871 in the home of Sylvester Pease, near Battle Ground Lake. In 1873, Benjamin N. Leverich and Anna Howard Leverich (1844–1930) came to what is today's Battle Ground and opened the area's second post office in their home, where Benjamin also manufactured chairs. The Leveriches went on to prosper, and in 1924 Anna Leverich deeded 42 acres to the city of Vancouver for what became known as Leverich Park.

A Slow Start to a New Century

Benjamin Leverich's chair business was the first manufacturing enterprise in the settlement, and credit for the first store goes to James Nagle, who in 1876 started selling goods from a rough log cabin in the southwest part of the town. In 1892 a German immigrant, August Richter (1849-1928), took over a store opened earlier by a Mrs. Jane Burke. Richter, who was to play a large role in the development of the community, opened a local branch of the Cape Horn Telegraph Company in 1893, thus establishing the first telegraph link between the settlement and the commercial centers of Vancouver and Portland. Richter was also rumored to have run a speakeasy near his store, but no records of this enterprise exist today.

Population growth in Battle Ground was very slow in coming. Throughout the 1880s and 1890s the population hovered at around 50 or fewer residents. It was not until 1901 that any real progress could be seen. In that year, Peter Onsdorff (1858-1936) came to town, and he seems to have been the first to fully recognize the town's potential as a regional center of commerce and transportation. Plans were underway to bring the Portland, Vancouver and Yakima Railroad through on the way to the logging center of Yacolt to the northeast, and by 1901 it had reached Brush Prairie just to the south of Battle Ground.

The railroad made it to Battle Ground in July 1902, and Onsdorff was ready for it. He opened the area's first truly "general" store under the name Onsdorff and Company, and he used the railroad to bring in everything that had previously been available only with an arduous wagon trip to Vancouver, Ridgefield, or Portland.

With the coming of the railroad, the confusion over just where and what Battle Ground actually was finally came to an end. A train depot was built in the town, and the depot sign said "Battle Ground." The area to the northeast where Chief Umtuch had been killed became, briefly, "Old Battle Ground," but when the railroad reached there the next year, it was renamed Crawford, by which it is still known today. Forty-eight years after the battle that wasn't, the town of Battle Ground finally was.

With a name and a railroad, it was time for Battle Ground to get serious. In early 1903, Peter Onsdorff and another settler, D. B. Mickey, formally platted about six blocks near the town's northeastern edge. In October of the same year, August Ricther, the man who brought the telegraph in, recorded plats for his first and second "Richter's Additions" to the southeast, adding several more blocks to the town. Battle Ground was now official, and it sat right in the middle of a rail line that linked the rich logging country of eastern Clark County to the mills and factories to the west. The little town seemed poised for rapid growth and an expanding role as the commercial center for Amboy, Yacolt, and other smaller communities.

But despite all its advantages, Battle Ground was to remain sparsely populated for several decades. A census taken in 1904 by Peter Onsdorff, which included both the town and the surrounding area, counted only 101 persons, and that included temporary boarders who happened to be passing through. Nearly 60 years later, and nine years after Battle Ground was incorporated, the 1960 national census (the first to include Battle Ground as a distinct unit) showed a population of only 888.

A Town Rises

By all accounts, the men and women of Battle Ground were a hard-working and industrious lot, and the town's slow population growth did not mean that things were standing still. In 1903 another store was built to compete with Onsdorff's, and that year the town's first hotel was opened by Winfield Ward (1874-1935). A cheese factory was started in 1903 by L. G. Allen, and other small businesses appeared. Some succeeded, and others, like Allen's cheese factory, did not. An article in the April 1909 edition of The Coast magazine, written by Peter Onsdorff, described Battle Ground's commercial activity as:

But the same article counted only 200 residents of Battle Ground proper 1909, so it seems that many of the area's "hundreds of men" employed in the logging camps and saw mills lived outside town limits.

Because Battle Ground did not incorporate until 1951, it had no municipal government for the first half of the twentieth century and was administered by Clark County. Since there is no record of local governmental actions by which to measure progress, it is necessary to look at how the citizens themselves went about building their community.

Feed the People

As more and more land was cleared, Battle Ground's farmers found that they could produce much more than the needs of the area's population, human and animal. Individually, they did not have the wherewithal to seek out new markets or to transport their goods beyond the immediate area. Farmers were already allied through membership in local Grange chapters, and their mutual interests gave rise to a vigorous cooperative movement in Battle Ground and surrounding communities.|

The cooperative movement began with the dairy farmers, who banded together in the early years of the twentieth century. By combining their efforts, they were able to build common delivery stations, and to locate and supply markets outside of the immediate area that could use their combined output. The cooperative dairy system proved so successful that it was later followed by others. In the first two decades of the twentieth century, cooperatives sprang up among egg producers, stores, hatcheries, and canneries, and even for such things as a rural telephone system. Some prospered, some failed, but collectively they helped keep the economy going.

The single largest cooperative, a dairy plant, was started in 1923. Originally called the Battle Ground Dairymen's Co-Operative Association, it started production in 1924, and by 1928 it was running day and night. In January and February of 1928 alone, it handled more than 557,000 gallons of milk. It was also known over the years as the Washington Dairyman's Cooperative, the Clark County Dairymen's Cooperative, and AgCo. In 2002 the cooperative was purchased by Wilco Farm Stores and is still in operation today.

Teach the Children

Many of Battle Ground's early settlers were immigrants with little or no formal schooling, and they wanted to make sure that their children had access to the education that had been denied to them. As early as 1871, residents of Maple Grove, the community that lay south of today's Main Street, signed a petition to the county to establish the boundaries of a school district to serve their area. The largely Irish community of Dublin, which lay at the northern edge of Battle Ground, also established a school, and it saw to the education of the children who lived north of the Maple Grove boundary at Main Street.

The Dublin and the Maple Grove schools stayed separate even after the town's original plats were recorded in 1902 and 1903. There was considerable anti-immigrant and, particularly, anti-Irish sentiment at large in the land, and it appears that many of the parents of Maple Grove were not eager to have their children educated with the Irish children from north of Main Street. But consolidation had a logic that couldn't be denied, and in December 1908 the school superintendent for Clark County approved an application to merge the two districts.

Not everyone was pleased. A petition protesting the decision, carrying the signatures of 58 residents (significant opposition in a town that had a population of barely 200) was submitted to the Board of Clark County Commissioners in January 1909. A contentious public hearing was held the following March, but the decision of the superintendent was upheld. The districts were consolidated, and Clark County School District No. 64 came into being. The following month, the town's first school board, which included Peter Onsdorff, voted to build a new school on Main Street, the old dividing line between the Dublin and Maple Grove districts. Called, with strict neutrality, the Central School, it opened in 1910, and by the 1914-1915 school year it was a fully accredited high school. In a further indication of Battle Ground's slow population growth, the school's first graduating class had only four students.

Over the following years, several autonomous small school districts were consolidated into the larger Battle Ground district by the state's superintendent of schools. This caused considerable dissent, as the smaller towns feared that their identities would be threatened by the loss of local schools, which also served as community centers. But consolidations went forward, and Battle Ground's District 64 became District 119 in 1955, when the Barberton and Glenwood districts joined. More small districts were to follow. Today, District 119 serves more than 13,000 students from about 35 smaller districts that it has absorbed. One of the district's administrative subdivisions is named the Chief Umtuch/Captain Strong Service Area. There also is a middle school named after the chief and an elementary school named for the captain, honoring the two men whose tragic meeting more than 150 years ago gave Battle Ground its name.

Praise the Lord

The history of religion in Battle Ground started in the earliest humble homes, where some of the new settlers hosted Sunday schools before the first churches were built. It was not until the late 1870s that organized religions first appeared in what is now Battle Ground -- the Sacred Heart Catholic mission and the Maple Grove Methodist Church.

The Sacred Heart Catholic Mission was established in 1877 as a branch of Vancouver's St. James parish when Bishop Aegidius Junger of the Nisqually Diocese dedicated the mission in Battle Ground. It later became part of the Lewis River Parish, and in 1928 a second church was built by volunteers from the congregation. In 1940, Sacred Heart was elevated to parish status, and in 1970 its third, and present, church was built.

In 1879, Methodists built a church just east of the Maple Grove School. It was the first Protestant church in what is now Battle Ground and was served by a circuit-riding minister. In 1910 fire destroyed the original one-room church building, and the congregation made do in temporary quarters until a new church was built on the same site a year or two later. In 1918 the church was moved to the corner of Main Street and Parkway in Battle Ground, but its congregation shrank and in 1920 the church building had to be sold. The remaining congregation merged with that of the Christian Church, but doctrinal differences between the two faiths were a problem from the beginning. The church struggled along for years, and it was not until 1969 that the Methodists returned to their roots and established the Battle Ground Community United Methodist Church.

Organized religion has prospered in Battle Ground since those early days and continues to play an important part in the life of the community. The city now is home to at least 19 churches, ranging from Seventh Day Adventists and Latter Day Saints to evangelical congregations of more recent vintage.

The Quiet Years

For the first half of the twentieth century, Battle Ground seemed in no particular hurry to develop. There was some progress, of course, but not the steady upward arc of growth found in the towns clustered on the shores of the Columbia River to the west. The area's second hotel opened in 1910, but burned down a few years later. Phone service also began in 1910, but electricity was slower in coming. Much of Clark County was electrified by the early 1920s, but no line came to Battle Ground, largely because the small population of potential users did not justify the expense of putting up the poles and running the wires. Finding this unacceptable, a group of the town's leading citizens (including the ubiquitous Peter Onsdorff) strung their own line to Minnehaha, a wired town about 13 miles to the southeast. They hooked up there with the main lines of the Northwestern Electric Company, which eventually took over Battle Ground's service.

The town's first bank opened in 1912, advertised as the "Private Bank of A. C. Smith." When the state Legislature banned sole ownership of banks two years later, Smith's enterprise was taken over by a corporation formed by H. Clyde Cornell (1887-1972) and became the State Bank of Battle Ground. Cornell later was elected mayor of nearby Ridgefield. In one sure sign of progress, the bank he started was deemed worthy of being robbed by armed men in 1920.

There were several attempts to start a newspaper in the first three decades after Battle Ground's original plats were recorded, most of them unsuccessful. Among the papers that came and quickly went were the Battle Ground News i Battle Ground Spirit. In the 1940s, Marion Sexton opened the Mid-County Record in Battle Ground, and in 1946 it was merged with the Ridgefield Reflector to become the Mid-County Reflector, covering both towns and the surrounding area. In 1959, the paper moved permanently to Battle Ground, where it is still published today as The Reflector. Tracing back through its various mergers and names, the paper can rightfully claim to have been a primary outlet for news in central Clark County since 1909.

Governance and Growth

In 1942, the voters of Battle Ground rejected a measure to formally incorporate their town, but a vote in 1951 was positive, and the city was officially incorporated on May 28, 1951. The voters chose a mayor/council form of government, and P. L. "Louie" Rasmussen (1895-1981) served as the city's first mayor. In 1997, Battle Ground switched its governing structure to the council/city manager form.

The first national census to include Battle Ground was in 1960, and it showed a population of 888. Over the next 30 years, the city added about that many new people every decade, and by 1990 the population count stood at 3,758. That marked the end of Battle Ground's slow population growth. By the 2000 census, the city had grown to 9,322, an addition of more than 5,500 new residents and a rate of growth nearly six times greater than had been seen in the previous three decades. The trend continued for much of the first decade of the twenty-first century and in 2009 Battle Ground's estimated population of 17,150 was second only to Vancouver among Clark County cities. However, the city's growth rate slowed in the final year of the decade, with the 2010 census showing only a slight further increase to 17,571, leaving Battle Ground third in population among county cities, below Camas (19,355) as well as Vancouver.

In recent decades, Battle Ground expanded in size as well as population. Between 1995 and 2005, it grew through annexation from 1,879 acres to 2,896 acres, a 54 percent increase. Its location within a 15-minute drive of both Interstate 5 and Interstate 205 means a convenient commute to the Vancouver/Portland metropolitan area, and its proximity to such recreational sites as Battle Ground Lake State Park, the north and east forks of the Lewis River, and Lewisville Park makes it an attractive choice for family living. Although Battle Ground in 2010 suffered from the same slow-growth woes facing most communities, signs for the future remained rosy, and its leaders and residents saw a future of greater progress ahead.

Peter Onsdorff store, Battle Ground, 1902

Courtesy Clark County Historical Society (P15.3.16C)

Clark County map showing Battle Ground location

Courtesy City of Battle Ground

Captain William Strong (1817-1887)

Courtesy Harvey Scott, History of Portland, Oregon with Illustrations

Onsdorff and Company store (left), Battle Ground, April 11, 1903

Courtesy Clark County Historical Museum (P15.3.19)

Plat map, August Richter's Second Addition, Battle Ground, 1903

Courtesy Clark County Historical Museum (P15.3.13)

Handwritten census by Peter Onsdorff, Battle Ground, August 1904

Courtesy Battle Ground -- In and Around

First Christian Church, Battle Ground, ca. 1912

Courtesy Clark County Historical Museum (Image No. P15.3.15)

Baptism, Maple Grove Methodist Church (background right), Battle Ground, n.d.

Courtesy Clark County Historical Museum (Image No. P15.3.8A)

Battle Ground, 1909

Courtesy Clark County Historical Museum (P15.3.6)

Main Street, Battle Ground, 1911

Courtesy Clark County Historical Museum (P15.3.18)

Peter and Ida Onsdorff home (right) and store, Battle Ground


6. 1876

The election of 1876 was between Democrat Samuel Tilden (then-Governor of New York) and Republican Rutherford Hayes. Tilden won more popular and electoral votes than Hayes, however, he lacked 1 vote for the mandatory 185 electoral votes needed to win. Florida, Louisiana, and North Carolina were too close in results to award their combined 20 electoral votes and Oregon replaced an elector in the middle of the dispute. The country was torn apart and nearing war. Congress responded by establishing an emergency commission consisting of Representatives of Congress, Senators, and Supreme Court judges. In total, the group was made up of 7 Republicans, 7 Democrats, and 1 Independent. They decided in favor of Hayes, but the Democrats, disagreeing with the results, threatened to block the official vote count. The parties came together for negotiations and agreed that the Democrats would accept Hayes, if he would remove troops from the South of the country. Hayes took oath and ended the era of Reconstruction in the South.


Thesis Statements

Every paper must argue an idea and every paper must clearly state that idea in a thesis statement.

A thesis statement is different from a topic statement. A topic statement merely states what the paper is about. A thesis statement states the argument of that paper.

Be sure that you can easily identify your thesis and that the key points of your argument relate directly back to your thesis.

EXAMPLES

This paper will discuss Harry Truman’s decision to drop the bomb on Hiroshima.

The purpose of this paper is to delve into the mindset behind Truman’s decision to drop the bomb on Hiroshima.

This paper will explore how Harry Truman came to the decision to drop the bomb on Hiroshima.

Harry Truman’s decision to drop the bomb on Hiroshima was motivated by racism.

The US confrontation with the Soviets was the key factor in Truman’s decision to drop the bomb on Hiroshima.

This paper will demonstrate that in his decision to drop the bomb on Hiroshima, Truman was unduly influenced by hawks in his cabinet.

Alumni Intros

How have History & American Studies majors built careers after earning their degrees? Learn more by clicking the image above.


History Repeating Itself Quotes

&bdquo. . . But the past does not exist independently from the present. Indeed, the past is only past because there is a present, just as I can point to something over there only because I am here. But nothing is inherently over there or here. In that sense, the past has no content. The past -- or more accurately, pastness -- is a position. Thus, in no way can we identify the past as past." p. 15

". . . But we may want to keep in mind that deeds and words are not as distinguishable as often we presume. History does not belong only to its narrators, professional or amateur. While some of us debate what history is or was, others take it into their own hands." P. 153

Silencing the Past: Power and the Production of History (1995)&rdquo
― Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past

&ldquoIs it only in the army in the Philippines that Americans sometimes commit deeds that cause all other Americans to regret?

[Theodore Roosevelt 1901 relating reports of water torture in the Philippines to lynching in the south]&rdquo
― Theodore Roosevelt

&ldquoLynchings aren't a vile,inhuman footnote of white history. Lynchings occur every day on the streets of Western countries.


History of Cannabis in Ancient China

Cannabis Sativa is an old plant with a long history. The word, sativa, comes from Latin and means "sown" or "cultivated." And, in fact, the hemp plant, Cannabis Sativa, has been cultivated by humans for thousands of years. Cultivated primarily for its strength as a fiber and for its medicinal uses, it has even been grown for food. Some of the earliest archeological hemp evidence, about 10,000 B.C., comes from rope imprints on broken Chinese pottery. Fragments of hemp cloth have also been found in Chinese burial chambers dating from the Chou Dynasty (1122-249 B.C.). In addition to archeological evidence, written documents refer to hemp as a source of clothing. For example, The Shu King, a book dating to about 2350 B.C., refers to the soil in Shantung as rich with silk and hemp while ancient poetry mentions young girls weaving hemp into clothing (Abel, 1980).

The Chinese also relied on hemp for warfare. Due to its strength and durability, Chinese archers made bowstrings from hemp. Because these hemp bowstrings were stronger than the enemy's bamboo ones, the Chinese arrows could fly further. This was a large advantage in war. In fact, hemp was so important that Chinese monarchs allocated large portions of land specifically for growing hemp—the first war crop.

Then, there is paper. Yes, paper. Paper is probably one of the most significant Chinese inventions. Fragments of paper containing hemp fiber have been found in Chinese graves dating to the first century B.C. The Chinese made paper by crushing hemp fibers and mulberry tree bark into a pulp and putting the mixture into a tank of water. The tangled fibers rose to the top of the water, were removed, and placed in a mold. After drying, the fibers formed sheets that could be written on. The Chinese kept paper making a secret for many centuries. Eventually, the secret became known to the Japanese during the 5th century A.D. and finally to the Arabs through Chinese prisoners in the 9th century. For some fascinating images of this ancient Chinese craft of paper making, follow this link.

So, the Chinese used the hemp plant for rope, clothing, bowstrings, paper, and, of course, medicine. The ancient emperor, Shen-Nung (c.2700 B.C.), is known as the Father of Chinese Medicine. Because he was a good farmer and concerned about his suffering subjects, he looked to plants for cures. According to legend, Shen-Nung tried poisons and their antidotes on himself and then compiled the medical encyclopedia called, Pen Ts'ao. The Pen Ts'ao list hundreds of drugs derived from vegetable, animal, and mineral sources. Among these drugs is the plant cannabis, "ma."

Ma was a unique drug because it was both feminine, or yin, and masculine, or yang. Yin represented the weak, passive, and negative female influence in nature while yang represented the strong, active, and positive male force. When yin and yang were in balance, the body was in harmony and healthy. When yin and yang were out of balance, the body was in a state of disequilibrium and ill. Realizing that the female plant produced more medicine, the Chinese cultivated it instead of the male plant. Ma was used to treat absences of yin, such as female weaknesses (menstruation), gout, rheumatism, malaria, beri-beri, constipation, and absentmindedness (Abel, 1980).

During the second century A.D., the Chinese surgeon, Hua T'o, began to use cannabis as an anesthesia. He combined cannabis resin with wine (ma-yo) and used it to reduce pain during surgery. He performed painful organ drafts, resectioning of the intestines, loin incisions, and chest incisions while the patient was anesthetized with ma-yo.

Cannabis was a multipurpose plant to the ancient Chinese. It has been cultivated and used for over 4,000 years. It was used for war, writing, food, and medicine but there is very little mention of its psychoactive properties by the Chinese. It wasn't until India came upon cannabis that it became a widespread religious and medicinal intoxicant.


Censorship in Nazi Germany

Censorship was rampant throughout Nazi Germany. Censorship ensured that Germans could only see what the Nazi hierarchy wanted people to see, hear what they wanted them to hear and read only what the Nazis deemed acceptable. The Nazi police dealt with anyone who went outside of these boundaries. Censorship dominated the lives of the ordinary citizen in Nazi Germany.

Joseph Goebbels

The prime mover in censorship was the Minister of Propaganda, Joseph Goebbels. It was his responsibility to see that the German people were fed with material acceptable to the Nazi state. Newspapers, radio and all forms of media were put under the control of the Nazis. Even the film industry became controlled by the Nazis where the leading light was Leni Riefenstahl– who, though favoured by Hitler, did not enjoy a good relationship with Goebbels. Music was controlled by the Nazis. Music by Gustav Mahler and Felix Mendelssohn was banned as they were both Jews. Jazz was also banned. Even telling jokes about Hitler became a serious offence – one to send you to the concentration camps and potentially death.

Censorship was enforced by a number of methods. First, the secret police or the ‘normal’ police ensured that the rules were kept to. Secondly, anyone who wanted to go outside of the desired party norm faced the most serious of consequences. Third, people in general were expected to report anything unacceptable to their local party chief. Those who knew something but did not report it were deemed as guilty as those who went against the system. Censorship ensured that the Nazis had the German public in their grip as they bombarded them on a daily basis on how their lives had been improved from the day Hitler became Germany’s leader.

“There was once a nanny-goat who said,
In my cradle someone sang to me:
“A strong man is coming.
He will set you free!”

The ox looked at her askance.
Then turning to the pig
Powiedział,
“That will be the butcher.”


The 75 Greatest Women of All Time

Politicians, pop stars, Native American guides: A definitive list of the women who have shaped the world. Well, inasmuch as definitive can be completely arbitrary.

She and Homer founded Western literature. But Homer never wrote like this:

By the cool water the breeze murmurs, rustling

Through apple branches, while from quivering leaves

Streams down deep slumber.

Hebrew queen and heroine. Prevented a genocide, then turned around and slaughtered the would-be killers. Set an example.

Led an army, saved a people, died stoically, sainted rightfully.

Led a people, saved a nation, governed wisely, respected globally.

Showed Lewis and Clark the way. While carrying a

baby on her back. For a thousand miles.

Had I the heavens' embroidered cloths,

Enwrought with golden and silver light,

The blue and the dim and the dark cloths

Of night and light and the half-light,

I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams

I have spread my dreams under your feet

Tread softly because you tread on my dreams.

&mdashWilliam Butler Yeats, 1899

Would've been on this list even if she had won only one Nobel prize.

Co-president of the United States, 1933-1945.

For "Don't Explain," which makes us men feel like real shitheels, and for "Lover Man," which makes life better again. And for all the rest.

Babysitter to big boys of American literature. Her diaries outshine, and out-scandalize, them all.

Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walked into Rick's place in Casablanca. Lucky us.

One half of Hepburn and Tracy, and that alone would be enough. But there's also Hepburn and Bogart, Hepburn and Grant, Hepburn and Poitier &mdash in all, sixty-two years of the most intelligent acting ever to grace the big screen.

For scaring the schmaltz out of southern literature. And for being scary good.

Not "Marilyn Monroe." The other one, the scared, honest one &mdash the one in The Misfits.

"Stop! in the Name of Love," "Baby Love," "You Can't Hurry Love."

Gained fame for going undercover as a Lekkoduch Bunny. Earned the lasting respect of history for bringing women's equality into the mainstream.

"I Put a Spell on You," "Ne Me Quitte Pas,"

Especially for the Columbia Records years. We'd take "One Step Ahead" over all her Top Tens combined.

Twenty to forty years old. Sexually experienced. Loves bikinis. Good with firearms.

The everlasting Miss America.

The everlasting Mrs. America, which is, frankly, a lot sexier.

Lady Gaga before Lady Gaga was Lady Gaga.

The least American American actress.

Limited exposure: the price you pay for starring in a Woody Allen film. Even a masterpiece like Manhattan.

It's true: The way to a man's heart is through his stomach. If the trail happens to pass through the kitchen of an urbane, ebullient, bullshit-intolerant master of French cuisine &mdash who also happened to serve in the OSS during the war &mdash en route, well, now we're speaking the language of love.

As Jacy Farrow, in The Last Picture Show. Just a great memory to return to once in a while.Uwagi:

 1. Kinsey

  Znam witrynę z odpowiedziami na temat interesującego pytania.

 2. Stilwell

  Teraz wszystko jest jasne, wielkie dzięki za informacje.

 3. Donnie

  Bez marnowania słów.

 4. Kazigul

  Całkiem dobrze! To dobry pomysł. Popieram Cię.

 5. Maunos

  Ta wiadomość jest po prostu niezrównana;)

 6. Mezijin

  Bravo, jakie słowa ..., godna podziwu myśl

 7. Tse

  To jest absurdalne.

 8. Dudon

  Czy to prawda? Wydaje mi się, że coś jest tutaj zupełnie inne.Napisać wiadomość